Nationaal Warmtefonds ontwikkelt energiebespaarhypotheek als alternatief voor gebouwgebonden financiering

Dorp

Het Nationaal Warmtefonds heeft voor de kwetsbare groep die geen enkele ruimte in hun budget heeft een nieuw financieringsproduct ontwikkeld: de Energiebespaarhypotheek. Zeker 104.000 woningeigenaren hebben geen geld om hun woning te verduurzamen. De gedachte achter de nieuwe hypotheek is dat iedereen in Nederland mee moet kunnen doen aan de energietransitie. De Energiebespaarhypotheek kan daarmee worden gezien als een werkbaar alternatief voor gebouwgebonden financiering.

Het streven is dat zoveel mogelijk huishoudens hun woning woonlastenneutraal kunnen verduurzamen. Dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen en lagere inkomens. In het rapport 'Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?' concludeert het Nibud dat minstens twee miljoen huiseigenaren hiervoor zelf onvoldoende financiële middelen hebben en daarvoor geld moeten lenen.

  • Een kwetsbare groep van zeker 104.000 huishoudens heeft geen enkele ruimte in hun budget om te kunnen investeren in verduurzaming, ook niet via een lening.
  • De helft van eigen woningbezitters kan een kleine investering van €5.000 tot €10.000 uit eigen zak betalen.
  • 2 miljoen huishoudens moeten lenen om €5.000 te kunnen investeren.
  • Voor een grotere investering van €15.000 tot €20.000 voor het gasloos maken van de woning moeten minstens 2,5 miljoen huishoudens lenen.

Zo werkt de Energiebespaarhypotheek

De Energiebespaarhypotheek gaat uit van betalen naar draagkracht, met een periodieke draagkrachtmeting. Wanneer de woningeigenaar gedurende de looptijd van de financiering zijn woning verkoopt, wordt de uitstaande schuld aan het Warmtefonds, na de betaling van hypotheekverstrekkers die voorgaan, voor zover mogelijk voldaan uit de opbrengst van de woningverkoop. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt de restschuld kwijtgescholden. Als aan het einde van de looptijd van de financiering nog een schuld openstaat wordt deze ook kwijtgescholden. Op deze manier blijft een woningeigenaar niet met een restschuld aan het Warmtefonds zitten.

De woningeigenaar mag dit product combineren met beschikbare subsidies van rijk en gemeenten.

Alleen in te zetten bij collectieve aanpak

De Energiebespaarhypotheek wordt alleen alleen verstrekt als sprake is van een gemeentelijke wijkaanpak of verduurzaming van gespikkeld bezit (koop en huurwoningen) van een corporatie. Door de energiebespaarhypotheek alleen in deze gevallen aan te bieden, wordt naast verantwoorde kredietverstrekking ook terughoudendheid betracht. Minister van BZK Kasja Ollongen onderzoekt of het Nationaal Warmtefonds deze hypotheek ook mag bieden buiten wijkaanpakken en aan mensen die in een schuldsaneringstraject zitten.  

Aanvulling op regeling voor huurders

Voor huurders is al in het Sociaal Huurakkoord afgesproken dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening niet lager is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Dit wordt ondersteund met financiële tegemoetkomingen aan verhuurders om een deel van de kosten van verduurzaming te dekken, zoals de Subsidie aardgasvrije huurwoningen (SAH).

Zie ook: Met de Energiebespaarhypotheek is verantwoord verduurzamen van de eigen woning mogelijk met beperkte leenruimte (svn.nl)

 

 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten