Alles over de SCE-regeling voor VvE's

appartementencomplex

Willen jullie als VvE zonnepanelen installeren op jullie gezamenlijke dak? Dan kunnen jullie hiervoor SCE-subsidie aanvragen, net als coöperaties. SCE-subsidie aanvragen werkt voor een VvE op een aantal vlakken net wat anders dan voor een coöperatie. Het gaat immers ook om een andere rechtsvorm. Hieronder leggen we uit wat je als VvE moet weten.

Sinds 1 april 2021 vervangt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) de oude postcoderoosregelingZie voor alle informatie over de regeling het kennisdossier SCE.

Wat anders is voor VvE’s

Aan welke voorwaarden moeten VvE’s voldoen voor de subsidie?

Aanvraag & deelnemende leden

Een VvE kan alleen subsidie aanvragen met akkoord van de Algemene Ledenvergadering. Er is in de SCE geen eis gesteld voor de zeggenschap binnen een VvE, zoals die er wel is voor een coöperatie, omdat de zeggenschapsverhoudingen binnen een VvE al op andere gronden bepaald zijn. De zeggenschap verloopt bij een VvE via de stemverhoudingen binnen de VvE. De stemverhouding volgt uit de statuten van de VvE.

Als de ALV van de VvE conform de stemverhouding uit de statuten akkoord is gegaan met het plaatsen van de productie-installatie, dan mag de VvE een aanvraag doen. Alle leden van een VvE, die subsidie aanvraagt, worden dan automatisch 'gezien' als deelnemende leden, ook de leden die bij de ALV niet of tegen gestemd hebben.

Leden van de VvE kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. Alleen eigenaren zijn lid van de VvE en kunnen deelnemen aan de ALV van de VvE. Een huurder met een volmacht van de verhuurder die eigenaar is, mag wel aan de ALV van de VvE deelnemen. Een huurder kan wel lid worden van een coöperatie.

Hoe de subsidie binnen de VvE wordt verdeeld is aan de VvE zelf.

Bij de subsidieaanvraag moet een VvE een ledenlijst met alle leden van de VvE aanleveren, omdat alle leden gezien worden als deelnemende leden. De ledenlijst bevat de namen en de woonplaats of vestigingsplaats van alle VvE leden (dus ook van de eigenaren die de woning verhuren). Let op: wanneer een VvE-lid meerdere woningeenheden binnen de VvE bezit, hoeft hij maar 1 keer genoemd te worden op de VvE-lijst. Deze ledenlijst voeg je toe bij de SCE-aanvraag of stuurt je binnen een jaar na de beschikkingsdatum op naar RVO. De minimale ledeneis die binnen de SCE-regeling bestaat voor cooperatieve energieprojecten (bijvoorbeeld voor zon), geldt niet voor VvE's die zonnepanelen op hun dak willen leggen.

Voor de subsidieaanvraag geldt daarnaast de eis dat 75% van alle leden van de VvE op het moment van indienen van de subsidieaanvraag woonachtig of gevestigd moeten zijn in de postcoderoos waarvoor er subsidie wordt aangevraagd. Bovendien heeft die 75% van alle leden een kleinverbruikersaansluiting vanaf het moment dat de ledenlijst is aangeleverd. Als na indiening van de ledenlijst meer eigenaren gaan verhuren, heeft dat geen gevolgen voor de aanvraag of beschikking. Tot slot is het belangrijk dat het gaat om een aanvraag voor een installatie op, in of boven een gebouw of de daarbij behorende grond, waarvan de VvE eigenaar is. 

Geen subsidie

In enkele voorkomende gevallen kan de VvE geen SCE subsidie aanvragen:

  • een deel van de leden van de VvE wil - zonder akkoord van de ALV - een productie installatie realiseren
  • de productie-installatie bevindt zich niet op grond of een gebouw waartoe de VvE is opgericht
  • minder dan 75% van alle leden van de VvE wonen op het moment van indienen van de SCE niet in de postcoderoos

In deze gevallen dient er een coöperatie opgericht te worden om subsidie aan te vragen.  Ook kan je je als deelnemend lid aansluiten bij een bestaande coöperatie. In beide gevallen gelden de regels die voor coöperaties gelden.

Voorwaarden

Een actueel overzicht van alle voorwaarden vind je op de website van RVO. Sowieso gelden de algemene voorwaarden ook voor een VvE. In de algemene voorwaarden staat één uitzondering voor coöperaties die op het dak van een VvE een zonproject willen realiseren: er is geen recht van opstal nodig.

Daarnaast zijn er nog voorwaarden specifiek voor VvE’s. Die vind je hier op de website van RVO.

Welke leden van de VvE kunnen meedoen aan een SCE-project?

De subsidie voor het SCE-project wordt aangevraagd door de VvE. 

Leden van de VvE kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. Alleen eigenaars kunnen lid zijn van de VvE en deelnemen aan de ALV van de VvE. Een huurder met een volmacht van de verhuurder die eigenaar is, mag wel aan de ALV van de VvE deelnemen. Hoe de subsidie binnen de VvE wordt verdeeld is aan de VvE zelf.

Wil je dat huurders wel kunnen deelnemen aan het project? Richt dan een coöperatie op. Huurders (en eigenaren) kunnen lid worden van de coöperatie. De coöperatie dient - in plaats van de VvE - de SCE aanvraag in.

Wie vraagt de subsidie aan wanneer er sprake is van een hoofd- en onder-VvE?

De SCE is zowel als hoofd- als onder-VvE aan te vragen. Wanneer je de SCE-subsidie als onder-VvE aanvraagt, maar de hoofd-VvE zeggenschap heeft over de gemeenschappelijke ruimtes, moet je wel een akkoordverklaring voor de plaatsing van de installatie van de hoofd-VvE bij je aanvraag meesturen. Deze akkoordverklaring kan je zelf opstellen.

Moeten alle leden instemmen met het plaatsen van zonnepanelen op ons dak?

SCE subsidie aanvragen kan voor een VvE alleen met een akkoord van de algemene ledenvergadering (ALV). Met welke stemverhouding dit kan, is per VvE verschillen en staat in jullie splitsingsakte.

Meer informatie over stemverhoudingen bij een VvE vind je op de website van VvE Nederland.

Waarom moet je ook van de leden die niet hebben ingestemd met de zonnepanelen de gegevens meesturen met de subsidieaanvraag?

Als de VvE met de algemene ledenvergadering (ALV) besluit om zonnepanelen te realiseren op het gemeenschappelijke dak, en je vraagt als VvE de SCE-subsidie aan, dan doet de hele VvE in principe mee met de subsidieaanvraag. 

Wat moeten we doen als een lid van de VvE verhuist?

De nieuwe eigenaar van de woning wordt automatisch het nieuwe lid van de VvE. De afspraken binnen de VvE gelden ook voor de nieuwe eigenaar.

Moeten alle leden van de VvE woonachtig zijn binnen het postcoderoosgebied?

Voor de subsidieaanvraag geldt de eis dat 75% van alle leden van de VvE op het moment van indienen van de subsidieaanvraag woonachtig of gevestigd zijn binnen de 'postcoderoos' waarvoor er subsidie wordt aangevraagd.

Als een woning wordt verhuurd, is de eigenaar – zoals bijvoorbeeld een belegger – het lid van de VvE. Die is vaak buiten de postcoderoos gevestigd. Dat betekent dat, wanneer meer dan 25% van de eigenaren buiten de postcoderoos gevestigd zijn de VvE geen aanspraak kan maken op de SCE-subsidie.

Als na indiening van de aanvraag meer eigenaren gaan verhuren, heeft dat geen gevolgen voor de aanvraag of beschikking.

Als een VvE niet aan de voorwaarde van 75% kan voldoen, bijvoorbeeld omdat het een nieuwbouwproject betreft en nog niet 75% van de leden in de postcoderoos woonachtig zijn, kan men een coöperatie oprichten. In dat geval zijn de regels die voor coöperaties gelden van toepassing. De ledenlijst moet dan binnen een half jaar na beschikkingsdatum worden aangeleverd. U kunt ook wachten met aanvragen tot het moment dat u wel aan deze 75% regel kunt voldoen.

In dit geval is het wel mogelijk om een coöperatie op te richten, waar de huurders lid van kunnen worden.

Kan ik als huurder meestemmen met de VvE?

Alleen eigenaren zijn lid van de VvE. Een huurder met een volmacht van de verhuurder die eigenaar is, mag wel aan de ALV (algemene ledenvergadering) van de VvE deelnemen. Dan kan je als huurder meebeslissen in de VvE. Dat is wel aan de eigenaar van de woning.

Het is niet mogelijk om met een volmacht te voldoen aan de voorwaarde van de subsidie dat alle VvE leden binnen de postcoderoos moeten wonen. Ook met een volmacht ben je als huurder geen lid van de VvE. Alleen leden hebben profijt van de opbrengsten van het zonproject. Een huurder kan wel lid worden van een coöperatie die voor een project SCE-subsidie aanvraagt.

Mogen we als VvE ook binnen de postcoderoos een project realiseren op het dak van een ander?

Nee, de aanvraag moet betrekking hebben op het gebouw of de grond waartoe de VvE is opgericht. Het is wel mogelijk hiervoor een coöperatie op te richten.

Kunnen we deze subsidie als VvE aanvragen als onze leden in verschillende postcoderozen wonen?

Minstens 75% van alle leden van de VvE moeten gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos op het moment dat je de aanvraag opstuurt. Jullie kunnen wel een nieuwe coöperatie oprichten voor specifiek de postcodes van de leden die mee willen doen, zolang deze binnen één postcoderoos vallen.

Als we een coöperatie oprichten voor ons zonnepanelenproject, hebben we dan een recht van opstal nodig voor de SCE-subsidie?

Nee, voor VvE’s die voor een zonproject een aparte coöperatie oprichten, geldt dat de coöperatie voor de subsidie geen recht van opstal hoeft te regelen. Zij mogen ook toestemming van de dakeigenaar bewijzen met een huur- of gebruiksovereenkomst.
 

Financiële zaken

Hoe komen we als VvE aan het geld om de zonnepanelen aan te schaffen?

Als VvE heb je verschillende opties om de zonnepanelen te financieren. Je kunt ervoor kiezen om samen met de leden van de VvE het geld hiervoor eenmalig bij elkaar te leggen. Dit doe je dan volgens de deelbreuk die hiervoor in jullie splitsingsakte staat.

Of wellicht hebben jullie voldoende middelen in jullie reservefonds? Dan kunnen jullie die ook voor zonnepanelen inzetten met toestemming van de algemene ledenvergadering (ALV).

Een andere optie is het lenen van het geld bijvoorbeeld bij de gemeente, als deze hiervoor een regeling heeft, of bij de bank. Grotere gemeenten hebben ook vaak een informatieloket speciaal voor verduurzaming van VvE’s.

Tip: VvE Belang heeft meer informatie over financiering van duurzaamheidsmaatregelen op haar website staan.
 

Wat is een reservefonds van een VvE?

Sinds 1 januari 2021 zijn VvE’s verplicht om een goed gevuld reservefonds te hebben. In de praktijk is dit vaak een spaarrekening. Deze is bedoeld voor grotere onderhoudsmaatregelen.

Meer informatie hierover is te vinden in dit artikel van VvE Belang.

Als je als VvE het geld voor de zonnepanelen uit het reservefonds haalt of leent, wie ontvangt dan de opbrengst?

De VvE investeert dan in het geheel in de zonnepanelen. De opbrengsten van de zonnepanelen kun je ook weer terug naar het reservefonds van de VvE laten gaan. Deze kunnen dan bijvoorbeeld weer gebruikt worden voor verdere verduurzamingsmaatregelen.

Móeten alle leden van de VvE financieel deelnemen aan het project?

Er moet in ieder geval een akkoord zijn van de ALV om de zonnepanelen op het dak te plaatsen. Welke meerderheid van stemmen (stemverhouding) daarvoor vereist is, is per VvE verschillend. Dat staat in de splitsingsakte en bijbehorende reglementen van jullie VvE.

Het is ook afhankelijk van de splitsingsakte of het mogelijk is dat slechts een deel van de leden financieel inlegt en de opbrengsten van het project ontvangt.

Willen jullie maar met een deel van de bewoners in een zonneproject investeren, maar niet de splitsingsakte aanpassen? Dan kun je een coöperatie oprichten met de leden van de VvE die wél mee willen doen.

Zie ook: FAQ Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking: Juridische aspecten

Wat brengen de zonnepanelen op voor mij als lid van de VvE?

Dat is afhankelijk van de afspraken binnen de VvE. Doet de hele VvE mee? Dan kunnen de opbrengsten van de zonnepanelen gebruikt worden om het reservefonds aan te vullen.

Of heeft slechts een deel van de leden geld ingelegd voor de zonnepanelen? Zij kunnen dan ook de opbrengsten van de zonnepanelen ontvangen via een afgesproken verdeelsleutel. Dit moet wel mogen volgens de splitsingsakte.

Belastingtechnisch

Kun je als VvE de btw over zonnepanelen terugvragen?

Bij een kleinverbruikersaansluiting is de subsidieaanvrager verplicht om alle elektriciteit aan het net te leveren. De productie-installatie moet zijn aangesloten op een zuiver terugleverallocatiepunt. Dat betekent dat 100% van de opgewekte stroom wordt verkocht, en dat de VvE recht heeft op 100% teruggaaf van de btw op de investering.

Bij een grootverbruikersaansluiting wordt ook eigen verbruik gesubsidieerd. Dit eigen verbruik toon je aan met een bruto-productiemeter. De stroom die de VvE niet zelf verbruikt wordt vervolgens verkocht aan een energieleverancier. Als VvE krijg je alleen voor dit deel van de investering de btw terug. Meestal ligt dit tussen de 60% en 80% van de totale opgewekte stroom.

Sinds 1 januari 2020 is de kleine ondernemersregeling (KOR) er ook voor VvE's. Je kunt hiervoor kiezen als je omzet in een jaar niet meer is dan €20.000,- De KOR geldt wel álleen voor het deel van de zonnepaneleninstallatie waarvan de stroom aan het net wordt geleverd, niet voor het deel van de stroom die de VvE zelf gebruikt.

Door na de aanschaf gebruik te maken van de KOR, hoef je vervolgens als VvE niet ieder kwartaal aangifte te doen, en geen btw af te dragen over de opgewekte stroom. Nadeel is dat je btw over bijvoorbeeld onderhoud niet meer kan verrekenen. De KOR-regeling geldt voor 3 jaar. Voordelen en nadelen van de regeling staan beschreven op de website van Milieucentraal.

Let op: Wanneer de teruggave van btw op de investering in de zonnepanelen €2.500,- of meer bedroeg, dan dient bij gebruik van de KOR de eerste 5 jaar vanaf de aanschaf ieder jaar 20% van de btw alsnog te worden betaald. De eerste termijn start na het eerste jaar van aanschaf. Meer over deze drempelwaarde staat hier beschreven. Het is dan een keuze of dit opweegt tegen de voordelen van de KOR. Je kunt er ook voor kiezen pas op een later moment van de KOR gebruik te maken.

Zie voor meer informatie:

De informatie werken we regelmatig bij. Aan de inhoud van dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Het verdient aanbeveling om zo nodig in concrete gevallen advies in te winnen.

Heb je vragen? Stuur een mailtje naar vraag@hier.nu

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten