Huurders mee laten profiteren van zonnepanelen via een huurderscoöperatie

zonnepanelen op plat dak

Sinds een paar jaar groeit het aantal energiecoöperaties voor en met huurders van woningcorporaties. Via deze constructie kunnen huurders zonder investering ook profiteren van de financiële voordelen van zonne-energie. HIER sprak met Joop van den Voort van INNAX, over hoe zo’n huurderscoöperatie werkt.

In dit artikel:

Steun aan huurders

Het bedrijf INNAX verduurzaamt gebouwen en heeft als doel om energiearmoede in Nederland tegen te gaan. Omdat die missie boven de winst gaat, heeft het een methode ontwikkeld waarbij huurders van woningbouwcorporaties meeprofiteren van zonne-energie zonder dat ze hoeven te investeren.

“We verduurzamen veel gebouwen van woningbouwcorporaties, maar zagen dat huurders daar niet van meeprofiteren. Dat vonden we raar en niet eerlijk. Iedereen betaalt via belastingen immers mee aan subsidies voor verduurzaming, maar slechts een deel van de Nederlanders profiteert daarvan”, aldus Joop, commercieel directeur bij INNAX.

Huurderscoöperatie

INNAX bedacht een manier om corporaties en huurders samen in een energiecoöperatie te laten deelnemen aan collectieve zonnedaken. Inmiddels zijn er negen van zulke huurdercoöperaties door het bedrijf opgericht, waaronder coöperatie UitonsDak. INNAX zet de coöperatie op en regelt de administratie. “We vragen subsidies aan, stellen de contracten op, organiseren vergaderingen en beheren de financiën”, aldus Joop.

Bij elke coöperatie zit minimaal één werknemer van INNAX in het bestuur. De andere posities in het bestuur worden bijvoorbeeld gevuld door leden van de huurdersvereniging. INNAX bewaakt de professionaliteit en voortgang, brengt technische kennis in en zorgt op die manier voor kostenbeperking. Ook onderhoudt het bedrijf de relatie met de woningbouwcorporatie (klant).

"Je ontkomt niet aan een uitgebreider gesprek over motivatie en het vergt verschillende communicatietechnieken om iedereen te bereiken. In het algemeen geldt: hoe simpeler de boodschap, hoe beter."

Aanbod voor huurders

Samen met energieleveranciers organiseert INNAX de constructie dat de opgewekte stroom op basis van kostprijs doorberekend wordt naar de leden van de coöperatie, de huurders. Het aanbod van de coöperatie aan de bewoners is vervolgens heel simpel: als huurder kun je gratis lid worden van de coöperatie en krijg je daarmee korting op je energierekening.

De korting komt neer op minstens €150 euro per maand. De winsten worden in een duurzaamheidsfonds gezet, waarover elk lid kan meebeslissen in de Algemene Ledenvergadering.

“Huurders geloven deze korting in eerste instantie niet. Het is te mooi om waar te zijn: ‘doe gratis mee en je krijgt flinke korting’,” vertelt Joop. Maar hij weet uit ervaring dat het vertrouwen met de tijd groeit en door goede communicatie.

“Je ontkomt niet aan een uitgebreider gesprek over motivatie en het vergt verschillende communicatietechnieken om iedereen te bereiken. In het algemeen geldt: hoe simpeler de boodschap, hoe beter. En om echt impact te maken met het aanbod maken we vaak gebruik van een betrouwbare partij zoals de corporatie, de gemeente of een influencer.”

"Bij de eerste bijeenkomst is de opkomst bijna nul, en bij de derde bijeenkomst zit het zaaltje vol."

Vertrouwen en betrokkenheid

Bij de communicatieaanpak maakt INNAX altijd gebruik van een uitleganimatie die ingesproken is door iemand die de taal van de bewoners spreekt. Ook is er een introductiebrief vanuit de woningbouwcorporatie. Hierna volgen uitnodigingen voor wijkbijeenkomsten. Dit kunnen er in totaal wel zeven of acht zijn. “Bij de eerste bijeenkomst is de opkomst bijna nul, en bij de derde bijeenkomst zit het zaaltje vol”, vertelt Joop.

Om vertrouwen en betrokkenheid moeten verschillende buren aangesproken worden, legt Joop uit. “Dat kan door één-op-één gesprekjes, maar daar zijn ook krantenartikelen en een website voor nodig. We krijgen ook vertrouwen door andere geslaagde projecten te laten zien.”

“Hoe meer vertrouwen er is, hoe sneller de huurderscoöperatie aan de slag kan”, vervolgt hij. “Sommige projecten zijn in drie à vier weken al klaar voor uitvoering, andere coöperaties doen er vier maanden over.”

Uitbreiding huurderscoöperaties

De beproefde methode van huurderscoöperaties breidt INNAX steeds verder uit, net als andere woningbouwcorporaties. Bestaande coöperaties van huurders, krijgen komende jaren bijvoorbeeld extra zonnedaken. Er worden ook nieuwe coöperaties opgezet die speciaal gericht zijn op bewoners met een smalle beurs.

Joop: “In Maastricht konden we door de samenwerking met woningbouwcorporaties Servatius, Maasvallei en de gemeente Maastricht een coöperatie met 3.000 leden opzetten waarmee we 33 SCE-aanvragen hebben kunnen indienen. Dit is gewoon de toekomst, een echte sociale coöperatie.”

Knelpunten

Als knelpunt noemt Joop dat de overheid en de bancaire wereld op dit moment nog niet goed zijn ingericht om te verduurzamen. Zeker voor huurders zit het systeem van regelgeving nog tegen, vindt hij.

“Al met al heeft het heel veel voeten in de aarde gehad om daar creatief mee om te gaan. Zo is het goed financierbaar maken van een coöperatie echt lastig, zeker met projecten van meerdere miljoenen.”

Joop hoopt dat de overheid goed kijkt hoe verduurzamingssubsidies voor verschillende doelgroepen kunnen worden vormgegeven.

Tips van Joop voor energiecoöperaties en woningcorporaties

  • “Woningbouwcorporaties zijn nog erg gericht op salderen. Zonde, want dan gebruik je weinig van je dak. Kijk als gebouweigenaar in een veel eerder stadium naar de SCE-regeling, want hier zitten veel voordelen in.”
  • “Ga als huurder verhaal halen bij je woningbouwcorporatie. Waarom doen ze nog niets aan verduurzaming? Laat ze voorbeelden zien en dwing ze tot actie, het kan gewoon!”

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten