Onlangs bleek uit een onderzoek van HIER dat het draagvlak voor stoppen met aardgas in Nederland het afgelopen jaar is gedaald van 57% naar 48%. Wanneer het over stoppen met aardgas gaat, zien we altijd een aantal opmerkingen veel voorbij komen die niet helemaal kloppen. We leggen de 5 meest gehoorde reacties uit.

1. “Aardgas is de schoonste fossiele brandstof”

Fossiele brandstoffen zijn niet schoon. Bij de verbranding komt CO2 vrij, met klimaatverandering tot gevolg. Daarom moeten we stoppen met het verbranden van álle fossiele brandstoffen. Ook aardgas.

Dat gezegd hebbende, is aardgas wel de minst vervuilende fossiele brandstof. Er komen minder broeikasgassen vrij dan bij de verbranding van kolen of olie. Dat gegeven werd jarenlang gebruikt om aardgas te promoten als een schone brandstof. Aardgas blijft echter een fossiele brandstof die zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen. Sterker nog: het is onverbrand zelfs een supersterk broeikasgas. 

2. "Nederland is toch veel te klein om echt een bijdrage te kunnen leveren"

Klimaatcorrespondent Jelmer Mommers legt het als volgt uit: “Beschouw de dampkring even als een badkuip. Overal op aarde staan kranen en kraantjes open die het bad doen vollopen. Hoe zorgen we dat het niet overstroomt? Door alle kranen dicht te draaien.”

Alle landen ter wereld hebben te maken met klimaatverandering. Daarom hebben bijna alle landen in Parijs passende afspraken gemaakt om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. De rijke landen moeten hun uitstoot in 2050 terugbrengen naar nul. Dat betekent dat we - ook in Nederland - moeten stoppen met het gebruik van benzine en diesel als autobrandstof en met het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen. Als we nu beginnen hebben we dertig jaar de tijd en kunnen we het op een verantwoorde manier doen.

Nederland zorgt jaarlijks voor 0,5% van alle CO2-uitstoot ter wereld. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien heel weinig, maar gezien onze grootte is dat een hele grote bijdrage. Als iedereen ter wereld dezelfde levensstijl als Nederlanders zou hebben, hadden we 3,5 aardbollen nodig om in al onze behoeften te voorzien.

Foto van een Nederlands landschap met windmolen

"Alleen al in Nederland komen er de komende jaren duizenden banen bij om de overschakeling naar schone energie te realiseren."

3. "Andere landen stappen nu juist over op aardgas"

Omdat aardgas minder vervuilend is dan steenkolen, willen verschillende landen tijdelijk en deels overstappen op aardgas. Met de nadruk op tijdelijk. Aardgas wordt gezien als een transitiebrandstof, totdat er voldoende duurzame energie beschikbaar is.

Dit lijkt nogal tegenstrijdig met de plannen van Nederland om juist van het aardgas af te gaan, maar het is eigenlijk niet zo heel gek. In landen als Polen en Duitsland worden veel woningen nog verwarmd met het verstoken van bruinkool; een megavervuiler. Door tijdelijk over te schakelen op aardgas, wordt er snel veel CO2-uitstoot vermeden. 

Op de lange termijn is aardgas echter niet duurzaam en zal er dus ook in deze andere landen een klimaatneutrale oplossing moeten komen.  

4. "Is dit niet gewoon een linkse hype?"

Nee. Duizenden wetenschappers over de hele wereld zijn het met elkaar eens dat de menselijke uitstoot van broeikasgassen sinds het begin van de industriële revolutie, de huidige opwarming van het klimaat veroorzaakt. Lees hier wat de stand van de wetenschap over klimaatverandering is. 

5. "De burger wordt nu weer de dupe van de plannen van de regering"

Iedereen in Nederland moet zijn steentje bijdragen. Jij en je buurman zijn daarbij belangrijk, maar ook grote bedrijven en fabrieken moeten zich aanpassen. De industrie en de elektriciteitsbedrijven moeten tot 2030 samen ongeveer tien keer zo veel CO2 reduceren als de huishoudens en in 2050 moet hun uitstoot ook nul zijn. 

De energietransitie kan bovendien juist heel goed zijn voor de economie en daar hebben we allemaal profijt van. Alleen al in Nederland komen er de komende jaren duizenden banen bij om de overschakeling naar schone energie te realiseren en nieuwe technieken te ontwikkelen. 

Alles over wonen zonder aardgas

We gaan stoppen met het gebruik van aardgas in onze huizen en gebouwen. In 2050 moeten we allemaal op een andere manier koken en verwarmen. Via HIER verwarmt houden we je op de hoogte van deze megaoperatie.

Ga naar hierverwarmt.nl

Bekijk alle artikelen over: