Green Deal
Kennisbank

Green Deal

Wetenschappers zeggen al decennia dat de gevolgen van klimaatverandering steeds erger worden. Er zijn optimisten, pessimisten en realisten als we kijken naar dit thema. Het belangrijkste is echter dat we allemaal ons eigen steentje bijdragen. Veel mensen doen dat ook al en ook bedrijven en overheden spelen hier een belangrijke rol in. 

Wat zijn Green Deals?

Als bedrijven, organisaties of andere overheidsinstanties willen verduurzamen maar daarbij tegen bepaalde uitdagingen aanlopen, kan de Rijksoverheid hier een handje bij helpen. Niet wettelijke afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen worden in zogeheten Green Deals vastgelegd. Onderwerpen waar Green Deals over gaan zijn bijvoorbeeld plannen voor energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, bouw en voedsel.

Op de website van HIER opgewekt vind je een aantal voorbeelden van Green Deals zoals deze Green Deal aardgasvrije wijken die het mogelijk maakt voor gemeenten om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

Europese Green Deal

Green Deals vind je eigenlijk in heel Europa. De bedoeling is dat Europa in 2030 de CO2-uitstoot met 55% heeft teruggebracht ten opzichte van 1990. In 2050 moet Europa het eerste continent zijn dat helemaal klimaatneutraal is. De Europese Unie mag op dat moment niet meer bijdragen aan een verdere opwarming van de aarde door het uitstoten van broeikasgassen.

Om dit doel te behalen is er een speciale routekaart gemaakt. Daarin staan allerlei maatregelen. De Europese Green Deal gaat over onder meer het vervoer, de landbouw, energie, ICT en infrastructuur. Deze aanpak is gestart in 2011.

Wat is de rol van de Rijksoverheid bij Green Deals?

Het is heel erg mooi als mensen zelf proberen klimaatverandering tegen te gaan. Er zijn de laatste jaren ontzettend veel mooie initiatieven ontstaan. Zo zie je in het straatbeeld vast de toename van het aantal zonnepanelen. Veel mensen proberen hun tuin groener te maken. Er wordt door toeristen minder gevlogen en ook eten mensen minder vlees.

Toch is het cruciaal dat ook de overheid een rol speelt. Soms lopen organisaties, bedrijven of andere overheden namelijk toch tegen problemen aan bij de uitvoering van deze duurzame oplossingen. De overheid kan dan een Green Deal met deze partijen aangaan, om zo te helpen met bepaalde problemen. Ook probeert de regering op diverse terreinen de juiste informatie te bieden en daarnaast zorgen zij voor samenwerkingsverbanden.

Als er duidelijke afspraken zijn, weet iedereen waar hij of zij aan toe is en komt er eerder concreet resultaat. De overheid heeft hierbij niet de verantwoordelijkheid, die ligt bij de afzonderlijke partijen die de Green Deal aangaan. De Rijksoverheid heeft dus een meer voorwaardenscheppende rol.

Green Deals bieden meer voordeel dan alleen een beter klimaat

Allerlei initiatieven die op deze manier van de grond komen, zijn zeker van betekenis voor een beter klimaat, maar er zitten ook veel voordelen voor de deelnemers zelf aan. Organisaties die meedoen met de Green Deals verbeteren namelijk ook hun positie op de markt. Steeds meer consumenten letten namelijk op de verantwoordelijkheid die organisaties nemen met betrekking tot duurzaamheid. Als een consument de keuze heeft tussen twee bedrijven, dan kiest hij het liefst degene die zo duurzaam mogelijk werkt.

De concurrentiepositie van een onderneming verbetert dus als deze deelneemt aan Green Deals. Ook de exportkansen groeien. Want in het buitenland wordt ook goed gekeken naar duurzame initiatieven.

Uiteindelijk zien we daarom dat Green Deals bijdragen aan een groene economische groei. Begin 2022 waren er al 235 Green Deals afgesproken, waar meer dan 1.800 partijen aan deelnamen.

Wat is de Green Deal Zorg?

Ook de zorg probeert duurzamer te werken. Afspraken hierover met de Rijksoverheid zijn vastgelegd in de Green Deal Duurzame Zorg met de volgende speerpunten:

  • De CO2-uitstoot in de zorgsector verminderen.
  • Verminderen van medicijnresten in grondwater en oppervlaktewater.
  • Zorgen voor goede leefomgeving om zo de gezondheid te bevorderen.

Het RIVM speelt een grote rol in deze Green Deal Zorg. Zij leveren vooral wetenschappelijke kennis in de vorm van onderzoeken en praktijkvoorbeelden van initiatieven die van belang zijn en een bijdrage leveren aan een duurzamere zorg. Het doel is om de kwaliteit van de zorg te behouden zonder schade te berokkenen aan het klimaat.

Andere domeinen voor Green Deals

Uiteraard zijn er veel meer domeinen waarbinnen Green Deals zijn gemaakt tussen bedrijfsleven, organisaties en overheid.

1.      De bouw

De bouw kan veel besparen op materialen, energie, grondstoffen en logistieke processen. Heel veel dingen gingen al jaren hetzelfde, maar nu er meer kennis is, zie je dat er steeds meer verandert. Zodat de impact op het klimaat vermindert.

2.      Water

Ook de watersector speelt een belangrijke rol met betrekking tot de waterveiligheid en de duurzame beschikbaarheid van voldoende schoon drinkwater. Nederland strijd al decennia tegen het water en het delen van kennis is daarbij erg belangrijk. Vanuit onze sterke kennispositie wil de overheid dan ook anderen landen helpen met maatschappelijke vraagstukken rondom de thema’s water en klimaat.

3.      Mobiliteit

Het wordt steeds drukker op de wegen. Daarom wordt er in de mobiliteitssector veel gedaan om de impact op het klimaat te verminderen. Denk hierbij onder andere aan het gebruiken van meer duurzame brandstoffen en minder vervuilende auto’s. Dit doet veel met de luchtkwaliteit. Ook het veranderen van de manier van goederentransport is een aandachtspunt. Bijvoorbeeld door in te zetten op elektrisch transport en de waterwegen en het spoornetwerk meer te gebruiken.