Volg een warmte-initiatief: DE Ramplaan in Haarlem | Blog 2

Haarlem

HIER opgewekt volgt de voortgang van twee warmte-initiatieven: DE Ramplaan in Haarlem en de Benedenbuurt in Wageningen. Beide initiatieven komen van bewoners die zelf van het gas af willen. Hoe betrekken zij medebewoners? Hoe maak je samen een keuze voor een alternatief? Hoe gaat de samenwerking met de gemeente? Deze keer blogt Eelco Fortuijn, projectleider bij DE Ramplaan.

We hebben goed nieuws: het energetisch onderzoek van de TU Delft is afgerond. We hebben ruim 100 woningen in onze wijk doorgemeten en de anonieme gegevens daarvan doorgegeven aan de TU Delft. Op basis daarvan, én het onderzoek naar systemen die nu op de markt zijn, heeft de TU geconcludeerd dat het voor onze wijk technisch haalbaar is om van het gas af te gaan.

Met kop en schouders erbovenuit

In het begin hadden we 6 opties en die zijn allemaal onderzocht. Eén benadering stak er met kop en schouders bovenuit, dus die wordt het. Dit houdt in dat we de nul-op-de-meter-benadering loslaten. Daarvoor moet je woningen namelijk isoleren tot label A+. Dat is heel lastig en vooral kostbaar voor huizen uit de jaren ’30, zoals die in onze wijk veel staan. In plaats daarvan willen we de woningen isoleren tot energielabel C: dat is ruim de helft goedkoper. Wanneer de woningen op deze manier geïsoleerd zijn, willen we ze verwarmen met laagtemperatuur woonwarmte; dat betekent dat de radiatoren in huis opwarmen tot maximaal 55 graden, in plaats van tot 80.

PVT-zonnepanelen en een warmtepomp

Dat gaan we doen met PVT-zonnepanelen op de daken in combinatie met warmtepompen. PVT-panelen leveren niet alleen elektriciteit op, maar gebruiken ook directe warmte. Met die warmte verwarmen we een lage temperatuur warmtenet. 'S zomers kunnen de woningen hun overtollige warmte afgeven aan het wijkwarmtenet, het moet dus een feed-in warmtenet worden. ‘s Winters levert het warmtenet bij aangesloten huishoudens warmte op 20 graden. Dat kunnen bewoners vervolgens met een warmtepomp verder verwarmen.

Hoe gaan we het betalen?

Nu we weten dat het technisch haalbaar is, kunnen we verder met de businesscase. Tot de kerst onderzoeken we de haalbaarheid op financieel, maatschappelijk en juridisch gebied. Vooral op financieel gebied wordt het spannend. Er zijn twee opties mogelijk. Als blijkt dat het plan mensen niet meer kost dan zij gaan besparen op energie, dan staat 2019 in het teken van zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen.

Maar blijkt dat het plan meer gaat kosten, dan zullen we moeten kijken hoe we het toch kunnen bekostigen. We willen in Nederland van het gas af, maar dat moet natuurlijk wel financieel haalbaar zijn. Dus als we het kostenplaatje niet zelf rond krijgen, moeten we daar iets anders voor bedenken. Misschien beginnen we dan wel een lobby in Den Haag. Zo zie je dat bij elke stap vooruit de vraagstukken zich een beetje verplaatsen.

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan Eelco Fortuijn.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten