Volg een warmte-initiatief: DE Ramplaan in Haarlem | Blog 1

Haarlem

HIER opgewekt volgt de voortgang van twee warmte-initiatieven: DE Ramplaan in Haarlem en de Benedenbuurt in Wageningen. Beide initiatieven komen van bewoners die zelf van het gas af willen. Hoe betrekken zij medebewoners? Hoe maak je samen een keuze voor een alternatief? Hoe gaat de samenwerking met de gemeente? Deze keer blogt Eelco Fortuijn, projectleider bij DE Ramplaan.

Gasloze plannen maken samen met de gemeente en de TU Delft

In 2025 willen we met de hele wijk van het gas af. All-electric is een optie, maar dat betekent een aanzienlijk hogere stroomrekening. Nul-op-de-meter kan ook, maar daar hangt een fors prijskaartje aan. Om de mogelijkheden in kaart te brengen, voert de TU Delft een energetisch onderzoek voor ons uit. Het voorlopige plan is om de woningen goed te isoleren, naar minstens energielabel C. Dat kunnen we vervolgens combineren met een middentemperatuur warmtenet, met warmte van lokale, duurzame bronnen. Zodat we op termijn niet alle woningen apart, maar wel de wijk als geheel nul-op-de-meter krijgen.

Samenwerken met de gemeente

We doen dit project onder naam SpaarGas samen met de gemeente Haarlem. Zij nemen ook deel in de kernteamvergadering elke zes weken en in die van de stuurgroep, eens per kwartaal. Het was niet moeilijk om de gemeente mee te krijgen. Voor hen is het project interessant, want ze kunnen met zulke wijkinitiatieven ook hun eigen klimaatdoelstellingen behalen. Haarlem wil in 2030 klimaatneutraal zijn en in 2040 aardgasvrij. De samenwerking werkt ook in óns voordeel. We kunnen namelijk niet zonder toestemming van de gemeente als over een tijdje de straat open moet voor bijvoorbeeld de aanleg van warmtebuizen.

Bewoners betrekken

Om bewoners te betrekken, deden we een wervingsactie. We lanceerden een website, maakten een folder, mailden de mensen wiens mailadres we hadden en huurden een zaal af voor een informatieavond. We meldden dat we nog niet wisten hoe, maar wel dát we van het gas af moeten en daar nu onderzoek naar doen. Door die acties kregen we 150 huishoudens warm om mee te doen aan onze online SpaarGas-huisdossier. De TU Delft analyseert die ingevulde data voor een zogenaamde nulmeting, een inventarisatie van het energiegebruik en besparingspotentieel in de hele wijk. Ook wierven we 20 straatcoaches, die hopelijk nog meer bewoners van de in totaal 1.150 woningen over de streep halen om mee te doen.

Vragen zonder antwoorden

We willen ons technische haalbaarheidsonderzoek begin 2018 klaar hebben. Daarna kunnen we verder met de businesscase, die we zowel maatschappelijk als financieel en juridisch binnen een half jaar willen dichttimmeren. Kort na de zomer van 2018 volgt er dan een wijkpropositie, met een eerste voorstel per woning. Eind van dat jaar hopen we dat minimaal vijftig huishoudens een intentieverklaring getekend hebben. Maar we kampen ook nog met genoeg vragen. Wie wordt er bijvoorbeeld eigenaar van de warmte en wie van de buizen? En wie draait er op voor de kosten als er iets kapot gaat? Welke warmtebronnen gebruik je? Die antwoorden gaan we de komende tijd verzamelen.

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan Eelco Fortuijn.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten