HIER aan BZK: 'Participatiemeting onmisbaar bij besluitvorming aardgasvrije wijk'

huizen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aantal maatschappelijke partijen - waaronder HIER - uitgenodigd om met een reflectie te komen op cruciale zaken in het besluitvormingsproces naar een aardgasvrije wijk. We zien dat er op vijf hoofdpunten nadere invulling nodig is, en doen daarvoor suggesties.

In de 'Kamerbrief uitwerking Klimaatakkoord gebouwde omgeving 2019' schetst minister Ollongren de hoofdlijnen van het besluitvormingsproces naar een aardgasvrije wijk. Daarbij blijft een aantal belangrijke vragen openstaan:

  • Hoe worden de posities van eigenaren, huurders en/of bewoners in dit proces geborgd? 
  • Welke bevoegdheden zijn nodig voor gemeenten om in het kader van een uitvoeringsplan op wijkniveau (door het wijzigen van het omgevingsplan) de levering van aardgas in een wijk te beëindigen? 
  • Welke waarborgen met betrekking tot participatie voor de bewoner en gebouweigenaar zijn hierbij nodig?

Vijf punten hebben nadere invulling nodig

HIER geeft in haar reflectie aan dat de organisatie zich goed kan vinden in de keuze om te werken met een gemeentelijke Transitievisie Warmte, wijkuitvoeringsplannen en het gemeentelijk omgevingsplan. Maar op vijf punten is een nadere invulling nodig. Daarbij is ook de koppeling aan financiering belangrijk, omdat de beschikbaarheid van aantrekkelijke financiering van essentieel belang is voor een succesvol besluitvormings- en uitvoeringsproces.

De punten zijn:

  1. Een betere uitwerking van het wijkuitvoeringsplan.
  2. Een participatiemeting onder alle woningeigenaren om duidelijkheid te krijgen over het aantal woningeigenaren dat bereid is mee te werken aan de gekozen oplossing.
  3. De keuze voor een warmtebedrijf aan het einde van de ontwikkelfase in plaats van ervoor.
  4. Een systeem met vouchers voor woningeigenaren, die zij mogen inzetten bij het aardgasvrij maken van de eigen woning zodra het omgevingsplan voor de wijk is vastgesteld.
  5. Een financieringsfaciliteit voor bewonersinitiatieven is nodig voor de financiering van de ontwikkelfase van een warmtenet en om bij te dragen aan de realisatie van het warmtenet.

Meer uitleg in de volledige reflectie

In de volledige reflectie worden lichten we verder toe hoe we tot deze punten gekomen zijn.

Download de reflectie

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten