Brede coalitie: "7 maatregelen nodig voor structurele aanpak warmtetransitie"

Radiator

Om de doelstelling uit het Klimaatakkoord voor warmtenetten haalbaar te maken, moet de aanpak van het Programma Aardgasvrije Wijken in de komende kabinetsperiode worden omgezet in een structurele aanpak. De grote gemeenten hebben samen met Aedes, het relevante bedrijfsleven en maatschappelijke partijen zeven cruciale, samenhangende instrumenten voorgesteld om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving succesvol te laten verlopen. Ook HIER heeft zich bij deze coalitie aangesloten.

De coalitie pleit voor zeven maatregelen. Vijf daarvan zijn gericht op het verbeteren van de rentabiliteit en financierbaarheid:

  • Een vouchersysteem
  • Afschaffing van de verhuurdersheffing
  • Extra financieringsruimte voor bedrijven, instellingen en maatschappelijk vastgoedeigenaren
  • Een garantiefonds en subsidiëring van de onrendabele top van warmtenetten
  • Een geleidelijke en beperkte verhoging van de belasting op aardgas gekoppeld aan de verhoging van de vaste belastingteruggave.

Daarnaast moeten gemeenten de wettelijke bevoegdheid krijgen tot de beëindiging van de aardgaslevering na het gereedkomen van een alternatieve warmtevoorziening. Ook is op termijn een wettelijk kader nodig bestaande woningen sneller te isoleren op basis van de nieuwe Standaard.

HIER ziet deze voorstellen als een belangrijke stap naar een structurele aanpak. Een voorwaarde is wel dat ze worden gecombineerd met een goede borging van de positie van bewoners en bewonersinitiatieven. Bijvoorbeeld door in het wijkproces een participatiemeting in te bouwen waarmee duidelijk wordt hoeveel draagvlak er onder bewoners is voor een oplossing.

Lees de volledige voorstellen van de brede coalitie

Download

 

 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten