Drie keer winst met zonnecarport bij het Dolfinarium in Harderwijk

zonnecarport Harderwijk

Energiecoöperatie Endura kreeg de unieke kans om een parkeerterrein van het Dolfinarium in Harderwijk te overkappen met een carport met zonnepanelen. Het project is voor 51 procent in handen van de gemeente  en voor 49 procent van de coöperatie. Een mooi voorbeeld van een project in lokaal eigendom.

De lokale energiecoöperatie Endura wil duurzame energie opwekken in Harderwijk en Hierden, bij voorkeur op grotere daken of geluidsschermen langs snelwegen. Liever leggen ze geen zonnepark op landbouwgrond aan als er andere mogelijkheden zijn. En met dit project deed die mogelijkheid zich aan!

Parkeren én energie opwekken

Het grote overloopparkeerterrein P8 van het Dolfinarium wordt alleen in het hoogseizoen gebruikt. Dat komt neer op maar twee maanden per jaar, verder staat hij grotendeels leeg. Door het terrein te overkappen met een zonnecarport wordt het terrein toch het hele jaar goed benut. Dat past goed bij de doelstellingen van Endura. 

Op de carport liggen maar liefst 5854 zonpanelen. Ze voorzien naar verwachting jaarlijks 670 huishoudens van elektriciteit. 

Zonnecarport Harderwijk
Luchtfoto van zonnepark Harderwijk op overloopparkeerterrein Dolfinarium (foto: Endura)

Samenwerken met de gemeente

Een carport bouwen werkt kostprijsverhogend. De jaarlijkse financieringslasten van een carport zijn normaliter driemaal zo hoog als het huren van een dak. Echter door een samenwerking aan te gaan met de gemeente Harderwijk was het voor de coöperatie mogelijk om tegen gunstige voorwaarden (lage rente en langlopend) geld te lenen en werd de financieringslast van de carport acceptabel.

In de gemeenteraadsvergadering van 7 januari 2021 is de gemeenteraad in Harderwijk unaniem akkoord gegaan met het voorstel van Endura en het gemeentebestuur, om zich garant te stellen voor een lening van de Nederlandse Waterschapsbank. De rente staat 25 jaar vast en de lening van € 2.000.000 wordt in 25 jaar afgelost.

Subsidie en zondelen

Het project is gerealiseerd met een de SDE+-subsidie daterend uit 2018. Dat betekent dat het zonnepark in de eerste 15 jaar een gegarandeerde opbrengst heeft en de periode daarna zijn de inkomsten afhankelijk van het stroomtarief per kilowattuur. Wanneer voldoende vermogen in het zonnepark is opgebouwd, willen de betrokkenen de overwinst gebruiken voor nieuwe duurzaamheidsprojecten in de gemeente.

Bovendien is het zonnepark medegefinancierd door 96 Harderwijkse huishoudens. Deelnemers konden 'zondelen' aanschaffen van € 100,- per participatie, waarover ze 5% rente ontvangen en in 10 jaar worden terugbetaald. Tot slot heeft de provincie Gelderland een subsidie beschikbaar gesteld van € 100.000.


"Dit project is 3 keer winst. Mooier kan haast niet"

 

– Wim Sederel, directeur energiecoöperatie Endura

Drie keer winst

Energiecoöperatiedirecteur Wim Sederel is in zijn nopjes met het resultaat. "Ons uitgangspunt is dat Harderwijk moet profiteren van Endura. Dit project is drie keer winst: de gemeente zet een belangrijke stap voorwaarts in haar klimaatdoelstellingen, inwoners kunnen financieel meeprofiteren en lokale ondernemers hebben het mogen bouwen. Mooier kan haast niet."

Door te kiezen voor zonnepanelen met een hoger vermogen is het volgens Sederel gelukt de kosten te drukken. "De stalen constructie van de carport maakt een project als dit duur. Hoe minder carport je hoeft te bouwen, hoe beter het is. Om die reden hebben we gekozen voor een zonnepaneel met een hoger vermogen van 410 wattpiek."

Zonnecarport Endura Harderwijk
De stalen constructie van de zonnecarport (Foto: Endura) 

Projectgegevens

Naam project:

Zonnepark Harderwijk

Initiatiefnemers:

Energiecoöperatie Endura

Locatie:

Overloopparkeerterrein P8 Dolfinarium in Harderwijk

Status:

In productie

Start productie:

24 maart 2022

Aantal turbines/zonnepanelen:

5.854 zonnepanelen (410 Wp) en 28 laadpalen

Vermogen:

2,4 MWp (670 huishoudens)

Productie:

2 MW per jaar

Regeling: 

SDE+ (2018)

Rol coöperatie:

Initiatiefnemer / mede-eigenaar

Jaar van oprichting coöperatie:

2016

Lokaal eigendom:

49% Energiecoöperatie Endura, 51% Gemeente Harderwijk

Financiële participatie:

96 leden, voor in totaal € 350.000,-

Gebiedsfonds:

Jaarlijkse dividend dat aan de gemeente wordt uitgekeerd

Eigenaren:

Endura en Gemeente Harderwijk

Website:

endura-harderwijk.nl

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten