Realisatiefonds opgericht voor energiecoöperaties

geld

Energie Samen heeft samen met Rabobank, Triodos, ASN en SVn het Realisatiefonds voor energiecoöperaties opgezet. Met het Realisatiefonds bestaat de mogelijkheid een aanzienlijk deel van de investering in de bouw van energieprojecten met een zakelijke lening te financieren. Het gaat over met name zonprojecten die een SCE-subsidie of een SDE-subsidie hebben ontvangen.

De beschikbare leensom is vanaf € 30.000 tot maximaal € 1.000.000. Het maximaal te financieren deel bedraagt 75% van de totale projectomvang. Het resterende deel van minimaal 25% dient met eigen vermogen of met achtergestelde verplichtingen gefinancierd te worden. Alle lokale energiecoöperaties met een SCE- of SDE-subsidie kunnen een aanvraag voor financiering doen (dus ook als je geen lid van Energie Samen bent). Ook leden van een VvE kunnen een energiecoöperatie oprichten om zo in aanmerking te komen voor financiering vanuit het Realisatiefonds.

Waarvoor kun je lenen?

Duurzame, lokale energiecoöperaties kunnen bij het Realisatiefonds geld lenen voor:

  • Zonnesystemen (investeringen in installaties, aansluitkosten voor het net, begeleidings- en onderzoekskosten en noodzakelijke en inherent aan de investering verbonden meerwerkkosten).
  • Kortlopende voorfinanciering van btw.

Kenmerken van een Realisatielening

  • Leensom van minimaal € 30.000 en maximaal € 1.000.000.
  • Maximaal 75% financiering van de totale projectomvang.
  • Vastgestelde looptijd van maximaal 13,5 jaar voor project looptijd van 15 jaar.
  • Het rentepercentage staat voor de gehele looptijd vast. Dit is op dit moment 2,5%. Het rentepercentage wordt binnenkort gepubliceerd en daarmee bevestigd op de website van SVn.
  • De rente voor leningen tot €100.000 ligt 0,25% hoger dan voor leningen vanaf €100.000.
  • Aflossing geschiedt op basis van maandannuïteiten.
  • Vervroegde aflossing is boetevrij mogelijk tot 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar.
  • Afsluitkosten voor SVn van €1000 per lening. Deze kosten kunnen meegefinancierd worden.

Zekerheid

Bij de financiering is sprake van het recht van verpanding van de volledige installatie met toe- en aanbehoren en verpanding van de SCE-subsidie of SDE-subsidie en verpanding van vorderingen. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als de hoofdleensom groter is dan €100.000) wordt als extra zekerheid hypothecaire dekking gevraagd. Hierbij dient het opstalrecht als onderpand en wordt de volledige installatie separaat verpand. In dat geval maakt de notaris de notariële akte op en dient deze ook bij de notaris ondertekend te worden.

Benodigde documenten en vereisten

Een uitgebreide beschrijving van de benodigde documentatie en vereisten is vastgelegd in het Investeringsreglement. Dit document kun je hier downloaden (pdf).

Hoe werkt het Realisatiefonds?

Energie Samen begeleidt de aanvraag tussen de energiecoöperatie en de fondsmanager SVn. Energie Samen adviseert de energiecoöperatie omtrent de financieringsaanvraag en de haalbaarheid ervan en zij completeert ook het financieringsdossier. Zodra de aanvraag compleet is dient Energie Samen het financieringsdossier in bij SVn. SVn beoordeelt de aanvraag namens de financiers.

Realisatiefonds Energie Samen

Waarom is het Realisatiefonds nodig?

Op dit moment komen relatief kleine energiecoöperaties moeilijk aan vreemd vermogen financiering voor de realisatie van energieprojecten. Er is sprake van marktfalen. Door een financieringsfonds gevuld met middelen van ASN, Triodos en Rabobank kan juist deze doelgroep aan financiering voor haar projecten komen. De kracht van de Realisatiefonds is een standaard financieringsoplossing, met standaard dossiervorming en een standaard beoordeling. Daarbij worden de financieringen door RVO voorzien van een groenverklaring waardoor de financieringscondities zéér aantrekkelijk zijn.

SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. SVn staat voor duurzaam financieren met een hoog maatschappelijk rendement.

Meer informatie

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten