Nijpels: klimaatdoelen buiten bereik als subsidie op houtige biomassa voor warmtecentrales stopt

houtige biomassa

Door het besluit van het kabinet om houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuur-warmtetoepassingen niet langer te subsidiëren, dreigen de klimaatdoelen buiten bereik te raken. Dat stuurt voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord Ed Nijpels in een brief aan de formateurs van het nieuwe kabinet.

Biomassa belangrijk tot alternatieven beschikbaar zijn

Nijpels wijst erop dat de Europese Commissie glashelder is over het belang van de inzet van biogrondstoffen voor de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Sommige toepassingen van biogrondstoffen moeten worden opgebouwd (denk aan inzet in de chemie en voor bouwmaterialen). Andere dienen als overbrugging (bijvoorbeeld biobrandstoffen voor zwaar wegtransport en lucht- en scheepvaart). Weer andere moeten worden afgebouwd (waaronder elektriciteitsproductie). Hij wijst er ook op dat dit ook de lijn is van het SER-advies ‘Biomassa in balans’. Er is in dat advies overeenstemming dat de toepassing van biogrondstoffen voor lage temperatuurwarmte op termijn moet worden afgebouwd. Maar deze afbouw dient wel gepaard te gaan met de opbouw van betaalbare en schaalbare alternatieven waarmee de afgesproken doelen in de gebouwde omgeving en de tuinbouw dan alsnog worden gerealiseerd.

Met name voor warmteproductie in pieklast zijn geen duurzame alternatieven beschikbaar. Nijpels wijst er tot slot op dat onzorgvuldige besluitvorming over de inzet van biogrondstoffen tot onzekerheid leidt voor sectoren waar de inzet van biogrondstoffen een noodzakelijke voorwaarde is voor de verduurzaming van onze economie, met het risico op het niet halen van doelen.

Lees de hele brief

Download of bezoek de website van de Rijksoverheid

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten