Netbeheerders: ‘Warmtetransitie in wijken versnellen om 2030 doelstellingen in zicht te houden’

Transitievisie Warmte Netbeheer Nederland

De Transitievisies Warmte van gemeenten zijn nog niet voldoende concreet zijn om te kunnen starten met de uitvoering. Dit komt naar voren uit een analyse van de gezamenlijke netbeheerders. Van alle gemeenten heeft slechts 16% een concrete planning gemaakt. De netbeheerders willen samen met de overige gemeenten aan de slag om de visies door te vertalen naar concrete plannen. Op die manier wordt voorkomen dat in 2030 alles tegelijkertijd moet gebeuren, want dat gaat niet.

De belangrijkste conclusies van de analyse:

  • 41% van de gemeenten wijst één of meerdere startwijken aan.
  • Voor 62% van de startwijken wordt warmtenet overwogen.
  • 32% van de gemeenten committeert zich aan de nationale doelstelling voor 2030, met een plan om 20% van de woningvoorraad aardgasvrij te maken.
  • 53% van de gemeenten heeft geen tijdspad in de Transitievisie Warmte opgenomen. Dat betekent dat het onduidelijk is wanneer er gestart gaat worden met planvorming en wanneer er wordt overgegaan tot realisatie.
  • 35% van de gemeenten noemt het Wijkuitvoeringsplan als vervolgstap en beschrijft hiervan een procesbeschrijving.
  • 47% van de gemeenten biedt handelingsperspectief aan individuele inwoners, zodat zij weten woningeigenaren wat zij kunnen doen in de voorbereiding op een aardgasvrije woning.
  • Van de gemeenten die startwijken aanwijzen, rekent 19% van de gemeenten op de inzet van innovatieve technieken voor 2030.
  • 35% van de gemeenten benoemt de ontwikkeling van elektrisch vervoer en zon-op-dak, maar neemt de impact op het elektriciteitsnet ervan niet mee in de analyse.
  • 90% van de gemeenten beschrijft het belang van koppelkansen voor het uitvoeren van de warmtetransitie

Lees de volledige analyse

Download het rapport of bezoek de website van Netbeheer Nederland

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten