Kyoto-protocol: de stap vooruit

Foto van beroemde straat in Kyoto

Het Kyoto Protocol is een overeenkomst onder het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties, het UNFCCC of United Nations Framework Convention on Climate Change. In het Kyoto-protocol (opgesteld in het Japanse Kyoto in 1997) hebben de rijke industrielanden zichzelf verplicht om als eerste stap de eigen uitstoot van broeikasgassen in de periode van 2008 tot 2012 met gemiddeld 6% terug te dringen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Het idee was dat bij een vervolgafspraak ook de rijkere ontwikkelingslanden mee zouden doen.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot

In de overeenkomst is afgesproken dat Japan moest streven naar een emissiereductie voor 2012 van 6%, de Verenigde Staten 7% en moest de Europese Unie streven naar een reductie van 8% (ten opzichte van 1990).

Het Kyoto Protocol bood landen veel flexibiliteit 

Allereerst ging het om het terugdringen van zes broeikasgassen: CO2methaan, lachgas en drie fluorverbindingen. Landen konden daarnaast emissierechten kopen door concrete projecten gericht op emissiereductie te financieren in andere industrielanden of in ontwikkelingslanden. Dit laatste mechanisme heet het CDM, of Clean Development Mechanism. Ook kunnen landen een deel van hun verplichting realiseren via bosaanplant. Dankzij deze flexibiliteit kon bijvoorbeeld Nederland relatief eenvoudig aan de afspraak voldoen, zonder dat de CO2-uitstoot daalde.

Kyoto

Verenigde Staten

Het Kyoto Protocol heeft met name in Europa tot veel investeringen geleid in energiebesparing, duurzame energie en de aanpak van de andere broeikasgassen. De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten, die in die tijd de meerderheid had in het congres, weigerde echter het Kyoto Protocol te ondertekenen. Voor andere industrielanden, zoals Canada, Japan en Australië was dit een reden om zich ook niet aan de afspraken te houden. Door deze opstelling is de wereldwijde aanpak van de klimaatproblematiek met bijna twintig jaar vertraagd, waardoor het bijna onmogelijk is geworden om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C.

  • Lees meer over het Klimaatakkoord van Parijs, de opvolging van het Kyoto Protocol en andere klimaatverdragen. 
     
  • Bekijk hier een duidelijke uitleg van internationaal klimaatbeleid uit het Kyoto Protocol:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten