Herbebossing (bosaanplant)

Foto herbebossing

Groeiende bossen slaan CO2 op en houden dit vast in het hout van de bomen. Ze vormen daarmee een buffer voor de uitstoot van broeikasgassen en helpen zo mee om klimaatverandering in te perken.

Tegelijkertijd zorgt het kappen en verbranden van bos, bijvoorbeeld om grond vrij te maken voor landbouw, juist voor extra CO2-uitstoot dat vrijkomt met het verbranden van hout. Ontbossing wordt zo verantwoordelijk gehouden voor 20 procent van de totale CO2-uitstoot.

Natuurbescherming

Het is daarom zaak om bestaand bos te beschermen tegen boskap. Veel milieuorganisaties zijn hier druk mee bezig. Zij willen grote natuurgebieden beschermen. Maar de meest uitgebreide wouden bevinden zich in ontwikkelingslanden. Vanuit economisch oogpunt ligt het vaak voor de hand om natuur in te wisselen voor bijvoorbeeld landbouwgrond, omdat dat meer welvaart (geld en voedsel) oplevert.

Om dit te voorkomen is onder andere het REDD-programma opgezet. In dit programma betalen rijkere landen de minder rijke landen geld om het bos te behouden zodat ze minder hoeven te kappen voor landbouw.

CO2-compensatie

Om de CO2-uitstoot van ontbossing te compenseren kunnen we ook weer bossen aanplanten, of herbebossen. Om dit voor elkaar te krijgen, is er ook een stimulans ontwikkeld: bedrijven, instellingen en particulieren kunnen hun uitstoot van broeikasgassen compenseren door het laten aanplanten van bomen.

Het grootste probleem hiervan is dat de geplante bomen wel “eeuwig” moeten blijven bestaan, want bij de verbranding van bomen komt de opgeslagen CO2 weer vrij. Ook kan het hout gebruikt worden in de bouw. Bij dit laatste wordt de CO2 wat door de bomen uit de lucht is gehaald opgeslagen in gebouwen en kan de grond weer gebruikt worden om nieuwe bomen te planten.

Afspraken over herbebossing

Tijdens de klimaattop in Glasgow in 2021 hebben wereldleiders van 105 verschillende landen afgesproken te proberen om ontbossing voor 2030 te stoppen en herbebossing te stimuleren. Er was al een ander plan vanuit Europa om 3 miljard meer bomen te planten (bron: de Volkskrant).

Deze plannen en vooral de uitvoering hiervan zijn ook hard nodig, want op dit moment gaat het aanplanten van bossen nog steeds niet snel genoeg waardoor er nog steeds meer bos gekapt wordt dan dat er bij komt. Gelukkig is de ontbossing zelf de afgelopen jaren wel iets afgenomen.

 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten