Dit gebeurt er als we in Nederland de helft minder vlees gaan eten

Foto van koeien in de wei bij ondergaande zon

Het was laatst overal op het nieuws: de wereld moet drastisch anders gaan eten om in 2050 de wereldbevolking van voldoende, gezond en duurzaam voedsel te voorzien. Met name het belang van minder vlees eten werd benadrukt. Maar wat betekent het voor Nederland als we allemaal minder vlees gaan eten?

Minder vlees en meer groenten en fruit

In een onlangs gepubliceerd rapport van het medische tijdschrift The Lancet staat dat de consumptie van vlees en suiker wereldwijd met vijftig procent moeten dalen, om in 2050 voor iedereen een gezond en duurzaam dieet te garanderen.

Ook bij het opstellen van het klimaatakkoord in Nederland is onze voedselconsumptie onderwerp van gesprek. De sector Landbouw en Landgebruik stelt daarin een toename van de consumptie van groenten en fruit voor, om de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in ons voedingspatroon om te draaien van de huidige 60:40 naar 40:60 in 2050.

Minder dierlijke eiwitten eten, zoals vlees en zuivel, is niet alleen milieu- en klimaatvriendelijker, maar ook gezonder. In Nederland zijn op dit moment meer mensen overvoed dan ondervoed en de hoge consumptie van vlees en zuivel is gekoppeld aan verschillende welvaartsziekten. Duurzaam en gezond gaan dus hand in hand!

Food Pyramid Barilla Center for Food & Nutrion (2015)

Bron afbeelding: Barilla Center for Food & Nutrion (2015)

Minder CO₂, meer landbouwgrond en een beter milieu

  • Als we in 2030 (de tussentijdse doelstelling) de helft minder vlees eten en daarnaast ook nog de voedselverspilling kunnen halveren, daalt de totale vleesconsumptie in Nederland met zo’n 40 procent en de zuivel- en eierconsumptie met 20 procent. Dat betekent een CO₂-besparing van maar liefst 6,6 megaton. Ter vergelijking: in 2017 stootte Nederland volgens het CBS in totaal 163 Megaton CO2 uit.
  • Minder vlees leidt bovendien automatisch tot een vermindering van de hoeveelheid landbouwgrond die nodig is voor de ‘productie’ ervan (je zou bijna vergeten dat vlees van dieren komt). Voor één kilo vlees, is twee tot tien kilo plantaardig voer nodig. Dat betekent dat er een grote hoeveelheid landbouwgrond vrijkomt, die voor andere doelen kan worden ingezet. Bijvoorbeeld voor natuur of voor de productie van biomassa, die allebei leiden tot een verdere daling van de CO₂-uitstoot. Het PBL heeft al eens uitgerekend dat een halvering van de Nederlandse vlees- en zuivelconsumptie een landbouwoppervlakte kan vrijspelen die, wanneer ingezet voor biomassa, zo’n 10 procent van de energiebehoefte van de Nederlandse bevolking kan dekken. Wow!  
  • Daar bovenop leiden deze veranderingen ook tot andere verbeteringen van het milieu, zoals minder watergebruik en minder mest in de natuur!

Moet ik straks dan verplicht minder vlees eten?

Nee. In het Klimaatakkoord staan geen maatregelen die mensen verplichten om minder vlees te eten. Er wordt juist ingezet op vrijwillige gedragsverandering. De partijen, waaronder boeren en veehouders, maar ook supermarkten en milieuorganisaties, willen consumenten stimuleren om milieuvriendelijker met voedsel om te gaan. Bijvoorbeeld door voedselverspilling tegen te gaan, de CO₂-uitstoot van de productie van voedingsmiddelen inzichtelijk maken en het eten van eiwitrijke groenten stimuleren.

Het veranderen van het gedrag van een grote groep mensen op het gebied van voedsel is niet makkelijk. Dat betekent dat het onzeker is of de gewenste besparing ook echt gerealiseerd kan worden in 2030. Gelukkig ben je wel de baas over je eigen gedrag en hoef je op niemand te wachten om je steentje bij te dragen aan dit doel.

Ben je benieuwd hoe je zelf makkelijk minder vlees kan eten? Lees dan ook eens deze slimme manieren om minder vlees te eten

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten