Minister Ollongren benadrukt stapsgewijze aanpak met isolatie en hybride

brief

Minister Ollongren wijst er op 20 september 2020 in een Kamerbrief op dat de focus bij gemeenten in de Transitievisies Warmte en wijkuitvoeringsplannen niet exclusief hoeft te liggen op het in één keer de stap maken naar een aardgasvrije wijk. Er zit ook veel potentieel in het individuele en collectieve initiatief van bewoners zelf en in een stapsgewijze aanpak met isolatie en hybride richting aardgasvrij. Het ministerie zal daar meer nadruk op gaan leggen. In de derde uitvraag voor proeftuinen zal de nadruk liggen op stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel.

Draagvlak moet verdiend worden

De minister geeft ook aan dat er een realistisch verhaal komt over de woonlastenneutraliteit waarbij breder wordt gekeken dan de woonlastenontwikkeling. Ook de woningwaardeontwikkeling en verbetering van wooncomfort en de leefbaarheid van de wijk zullen worden meegewogen. Ze wijst er daarbij op dat breed draagvlak voor aardgasvrij zeker geen gegeven is, maar gaandeweg verdiend moet worden. Dat kan alleen indien gemeenten de energietransitie in nauwe betrokkenheid met bewoners uitvoeren, met aandacht voor hun zorgen en wensen.

Toegankelijke lening met de Energiebespaarhypotheek

Begin volgend jaar zal het Nationaal Warmtefonds ook financiering gaan aanbieden voor degenen die verduurzamen in een wijkgerichte aanpak, maar dat nu nog niet kunnen omdat zij hiervoor onvoldoende leenruimte hebben. Door een combinatie van de beschikbare subsidies voor verduurzaming en de nieuwe Energiebespaarhypotheek van het Nationaal Warmtefonds ontstaat ook voor deze doelgroep met beperkte leenruimte een betaalbaar verduurzamingsaanbod. Hiermee is een belangrijke vloer gelegd in de wijkgerichte aanpak en kan in principe iedereen meedoen.

Gebouwgebonden financiering

Het Nationale warmtefonds krijgt ook de sleutelrol bij gebouwgebonden financiering. Ollongren concludeert dat de verdere ontwikkeling en aanbieding van de gebouwgebonden financiering in het publieke domein moet plaatsvinden. Het Nationaal Warmtefonds zal bezien onder welke voorwaarden zij dit kunnen ontwikkelen en aanbieden.

Verder laat Ollongren weten dat de wettelijke verankering van de Transitievisies Warmte in de Omgevingswet en de afsluitbevoegdheid voor gemeenten meer tijd en zorgvuldige afweging vergen.

Lees de volledige brief

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten