Steven Volkers, Grunneger Power: "50% eigendom kunnen we halen"

Groningen

Het staat in het (ontwerp) Klimaatakkoord: alle nieuwe duurzame energieprojecten zouden voor de helft in eigendom moeten komen van de omwonenden en lokale kleine bedrijven. Dat is best een hoge ambitie, want hoe krijg je projectontwikkelaars en burgers op één lijn? “Dat gaat niet vanzelf,” weet directeur Steven Volkers van Grunneger Power uit ervaring. “Maar het kan.”

Spin in het web

Grunneger Power is al in 2011 als coöperatie opgericht, toen zonnepanelen nog niet zo gemeengoed waren als nu. “Maar we merkten dat ons geld via het stopcontact weglekte.” En dus heeft Grunneger Power in 2013, samen met andere lokale energiecoöperaties uit het Noorden haar eigen energiebedrijf opgericht: Energie VanOns. Mede dankzij financiële hulp van de gemeente Groningen en de Triodos-bank is Energie VanOns uitgegroeid tot de spin in het web van zo’n honderd regionale coöperaties en 10.000 leden. Grunneger Power wekt al haar gebruikte elektriciteit zelf op met  zo’n drie hectare aan zonnecellen op grond en daken in de gemeente Groningen.

Kleine beurs

Dat is natuurlijk peanuts vergeleken bij de traditionele reuzen in energieland, maar Steven Volkers ziet Grunneger Power dan ook als een ‘activistische onderneming’. Of ‘coöperatief ontwikkelaar’, dat mag ook. “We werken nauw samen met de Groninger Energiekoepel en de Natuur en Milieufederatie. Wij helpen collectieven om duurzame energie-ideeën te realiseren. Dat kunnen verenigingen van eigenaren zijn, clubs van bewoners van een wijk of buurt, huurders van een corporatie. Ons werk begint eigenlijk altijd met het maken van een ‘sociale kaart’: zijn de ideeën van de experts hetzelfde als die van de deelnemers? Is het voor iedereen, dus ook voor mensen met een smalle beurs? Als dat allemaal klopt, zetten we onze kennis in om plannen samen door te rekenen, samen te ontwerpen. Het is heel belangrijk dat alle partijen betrokken zijn, zoals de gemeente en netbeheerders. Maar ook dat de burgers voldoende invloed houden op het opwekken, besparen en gebruiken van de energie.”

Participatie

Volkers ziet het 50%-streven in het Klimaatakkoord als een steun in de rug. “Wij zien al dat bijvoorbeeld de gemeente Groningen en de Provincie dat graag willen. Dat percentage kunnen we halen, met de juiste netwerken en coalities. Zoals met de Gemeente Groningen en de Natuur- en Milieufederatie voor een verantwoord windpark voor de stad Groningen. Met onze koepel EnergieSamen en via Hier Opgewekt zijn we ook op landelijk niveau aanwezig.”

Stap voor stap wordt Grunneger Power ook zelf partij in grotere projecten. Dat lijkt ook wel nodig, want zulke grote projecten zijn nodig voor de forse groei in duurzame energie die het Klimaatakkoord voorziet. Die grotere projecten hebben ook participatie nodig. “We willen meer leden, meer zonnecellen op daken, zonneweides, windparken. We zijn ook bezig met een warmtecoöperatie in de Groningse wijk Paddepoel. Dat moet leiden tot enkele honderden aansluitingen op een duurzaam warmtenet op een collectieve warmtepomp, waar bewoners eigenaar van zijn. De elektriciteit daarvoor komt van windmolens op zee. Onder de vlag ‘Bronnen VanOns’ zijn we bezig met twee zonneparken in het Eemshavengebied, samen met grote partijen als Eneco, Groningen Seaports en Wirsol,  ieder voor 25%. Misschien niet meteen de 50% bijdrage uit het Klimaatakkoord, maar de partners zien ook de noodzaak om omwonenden te betrekken."

Volkers is optimistisch over de toekomst van Grunneger Power. “De ‘groene vlek’ rondom Grunneger Power moet zo steeds groter worden.” Op één uitdrukkelijke voorwaarde: “Participatie blijft onze focus. Maar gelukkig hebben alle betrokkenen in de energietransitie ook door hoe belangrijk dat is.”

Enkele getallen

  • Grunneger Power: oprichting 2011. Samen met andere noordelijke energiecoöperaties opgericht in 2013: Energie VanOns.
  • Aantal leden: meer dan 1.500 inwoners van Groningen. Bij Energie VanOns zijn 10.000 inwoners van noordelijke provincies aangesloten; lid van 100 lokale coöperaties.
  • Zonnevermogen: ongeveer 3 megawatt (piek).
  • Aantal werknemers: 10.

Bron: www.klimaatakkoord.nl

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten