De sociale voetafdruk van energiecoöperaties

De sociale voetafdruk van energiecoöperaties

In opdracht van HIER opgewekt heeft de Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan naar de maatschappelijke impact die lokale energiecoöperaties in Nederland op lokaal niveau kunnen hebben en hoe deze impact al dan niet gemeten kan worden aan de hand van specifieke indicatoren.

Aanleiding voor het onderzoek was de behoefte om niet alleen productieve impact, maar ook maatschappelijke impact te meten in hun jaarlijkse Lokale Energiemonitor (LEM). Tot nu toe werden maatschappelijke, meetbare impactmetingen nog niet opgenomen in de LEM. Daarbij is een casestudie gedaan om een beter beeld te krijgen van de situatie bij lokale energiecoöperaties in de praktijk.

De onderzoekers concluderen dat de maatschappelijk impact op verschillende terreinen plaatsvindt en kan worden bepaald door middel van een aantal indicatoren. Op het gebied van bewustwording zijn de indicatoren de opkomst in uren bij informatieactiviteiten en het bereik van de informatievoorziening. Voor de categorie leefbaarheid is naar voren gekomen dat de indicatoren de gecreëerde werkgelegenheid en het aantal ondersteunde maatschappelijke instellingen zijn. Bij het begrip sociale cohesie is gebleken dat de indicatoren het aantal leden/actief betrokken burgers en de lokale tegenstand bij projecten zijn. Tenslotte is bij persoonlijke impacts duidelijk geworden dat het aantal uren vrijwilligerswerk voor de coöperatie de indicator is.

De gevonden indicatoren uit dit onderzoek kunnen helpen om de maatschappelijke impact van energiecoöperaties te meten. Door specifieke vragen voor deze indicatoren voor te leggen aan de energiecoöperaties kan de maatschappelijke impact worden gemeten. Dit kan worden gedaan door middel van vragen in enquêtes, waarin deze indicatoren zijn verwoord. Wanneer de energiecoöperaties de gestelde vragen beantwoorden, kan er een beeld worden geschetst van de maatschappelijke impact die energiecoöperaties hebben.

Met behulp van deze meetbare indicatoren is geprobeerd om concrete vragen op te stellen die bruikbaar zijn in de enquêtes voor de Lokale Energiemonitor 2016.

Download

Het onderzoek 

Contactinformatie

Laura Lambertus, Lowik Pieters, Reinier de Vries, Ruben Welter

Milieuwetenschappelijk Adviesproject , Universiteit Utrecht.
Afgerond: 2016

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten