Gemeente Groningen wil 700.000 zonnepanelen op daken in 2025

Groningen Martinitoren

De gemeente Groningen wil in 2035 CO₂-neutraal zijn, en dat alle duurzame energie dan in de gemeente zelf wordt opgewekt. In het beleidskader Zon op daken 2021-2025 stelt de gemeente zichzelf het doel om zoveel mogelijk geschikte daken te benutten en de groei van zonnepanelen op daken te versnellen. De ambitie: 250 MWp zon op daken in 2025, dat komt neer op 700.000 zonepanelen. In dit artikel lees je hoe Groningen dit wil realiseren.

Laaghangend fruit geplukt

In de gemeente Groningen lagen medio 2020 ongeveer 232.000 zonnepanelen op daken, goed voor een vermogen van zo’n 70 MWp. Hiermee werd ongeveer zes procent van de elektriciteitsvraag lokaal en hernieuwbaar opgewekt. In vijf jaar tijd is het aantal zonnepanelen meer dan vertienvoudigd. In het bijzonder is de groei van zonnepanelen op daken van woningen hard gestegen.

Hogerhangend fruit

Groningen richt zich in haar nieuwe beleidskader Zon op daken 2021-2025 op het ‘hogerhangend fruit’. Ze willen zonnepanelen op het eigen gemeentelijke vastgoed, op scholen, bedrijven, kantoren, monumenten, VvE-daken en zonnecarports op parkeerterreinen. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor eigenaren van asbestdaken om – in samenwerking met een energiecoöperatie – het asbest te vervangen en zonnepanelen te plaatsen.

Om de ambitie te realiseren, zoekt de gemeente de samenwerking op met bedrijvenverenigingen, woningcorporaties, schoolbesturen, energiecoöperaties en woningeigenaren om het ‘verzonnen’ van de daken te versnellen.  

Informeren en ontzorgen dakeigenaar

Diverse belemmeringen maken het moeilijk voor dakeigenaren om zonnepanelen op hun dak te realiseren. Een ongeschikte dakconstructie, problemen met verzekering, te hoge aanlegkosten of het ontbreken van netaansluiting. Ze zorgen ervoor dat zon op dak een ‘gedoe’ wordt.

De gemeente Groningen richt zich op het informeren en ontzorgen van dakeigenaren. Ze helpt met procedures en financiering en geeft het goede voorbeeld door de eigen gemeentelijke gebouwen en parkeerterreinen te voorzien van zonnepanelen. Ook brengt ze bewoners, bedrijven en andere partijen met elkaar in contact. Ze initieert gezamenlijke projecten, werkt met netbeheerders aan voldoende netcapaciteit en creëert planologische en juridische voorwaarden. 

Meer informatie en download

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten