Format voor RES-regio's om 50% lokaal eigendom concreet te maken in de RES 1.0

post-its

In het Klimaatakkoord hebben we met elkaar afgesproken dat we ernaar streven dat 50% van de nieuwe duurzame opwekprojecten in handen komt van de bewoners in de regio. Als RES-regio heb je de taak om dit concreet te maken in de Regionale Energiestrategie (RES). Hoe pak je dit aan? De Participatiecoalitie helpt met het format Plan van aanpak 50% lokaal eigendom in de RES 1.0. RES-regio's kunnen het invullen en opnemen in de RES 1.0.

Aan de slag met een plan van aanpak

Met het format stel je een plan van aanpak op waarin staat hoe de doelstelling van 50% lokaal eigendom behaald gaat worden in de RES 1.0. 

In het plan neem je op:

  • De doelstelling van 50% uitgedrukt in MW wind en zon
  • Afspraken over rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties
  • Afspraken over faciliterend beleid
  • Afspraken over uitwisselen van kennis en ervaring
  • Een financiële onderbouwing

Download het format Plan van aanpak 50% lokaal eigendom (Word) 

Over de Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie is een samenwerking van HIER en vier andere maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners. Vanuit het Klimaatakkoord werkt de coalitie aan hét landelijke ondersteuningsprogramma voor bewonersparticipatie. Zie ook www.participatiecoalitie.nl

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten