'Monitor 2021' geeft inzicht in voortgang proeftuinen PAW

paw proeftuinen monitor

Het Programma Aardgasvrije Wijken heeft haar derde voortgangsrapportage naar buiten gebracht. Daarin staan de resultaten en leerpunten van de proeftuinen uit het programma beschreven. 

De voortgangsrapportage 'Monitor 2021' heeft drie doelen:

  • Inzicht geven in de stand van zaken; waar staan de proeftuinen en wat wordt er geleerd?
  • Beleidsmatige knelpunten in beeld brengen voor politiek en beleidsmakers.
  • Verantwoording afleggen over de voortgang en tussentijdse resultaten van het PAW.

Voor de monitor werden onder andere projectleiders en wethouders geïnterviewd.

Gemeenten spelen actieve rol bij warmtenetten

In de proeftuinen blijkt dat vrijwel geen gemeente ervoor kiest om een warmtekavel vast te stellen en daarvoor een warmtebedrijf te selecteren. De meeste gemeenten kiezen voor een grote publieke rol in collectieve warmte, vanuit de overtuiging dat alleen dan optimaal gestuurd kan worden op de borging van de publieke belangen, waaronder de betaalbaarheid. Daar komt bij dat gemeenten zien dat ook bij bewoners het draagvlak voor vroegtijdige aanwijzing van een warmtebedrijf ontbreekt. De gemeente Purmerend kiest voor een volledig publiek warmtebedrijf. Gemeente Groningen zet in op grootschalige warmtenetten in publieke handen, met een belangrijke rol voor energiecoöperaties. De meeste andere gemeenten, o.a. in Gelderland streven ernaar om het netbeheer in publieke handen te houden met eventueel een belang van bewoners hierin en via een aanbesteding een warmtebedrijf te selecteren. De gemeente Katwijk kiest ervoor om voor een periode van 15 jaar een concessie te verlenen aan een warmtebedrijf, en zelf juridisch eigenaar van het warmtenet te blijven. Hierdoor houdt de gemeente de regie en daarmee kan zij het belang van de bewoners blijvend borgen zonder dat zij financieel risico hoeft te dragen.

Lees de hele Monitor 2021

Download de monitor of bezoek de website van het PAW.

Foto boven dit artikel door Kick Smeets

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten