Foto vervuilend gebied
Kennisbank

Schaliegas: een nieuwe energiebron

Schaliegas is aardgas (of methaan) dat wordt verkregen uit diepe bodemlagen. De harde gesteenten in deze lagen worden schalie of kleisteen genoemd. In het schalie zitten kleine poriën waar het schaliegas in opgeslagen is. Dit is anders dan bij aardgas, wat uit grotere ondergrondse velden wordt gewonnen. Omdat schaliegas verder dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, kan het op dezelfde manier gebruikt worden. Schaliegas wordt daarom als veelbelovende bron gezien in de olie- en gasindustrie. Maar het is een fossiele brandstof, met alle nadelen van dien.

Fraccen

Om het gas te winnen wordt een speciale techniek toegepast, dit wordt ‘hydraulisch fractureren’ of ‘fraccen’ genoemd. Allereerst worden er diepe putten geboord om bij het schalie te komen. Om het gas vervolgens vrij te maken uit de poriën moet er gefrackt worden. Bij fraccen worden in de boorputten onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën gepompt. Door de hoge druk breekt het schaliegesteente waardoor het gas bereikbaar is. Het gas kan zo samen met het afvalwater worden opgepompt. Eenmaal aan de oppervlakte wordt het gas en het afvalwater gescheiden. Omdat deze techniek nog niet lang bestaat is schaliegas een relatief nieuwe energiebron.

Grote gevolgen

Naast dat schaliegas een fossiele brandstof is, en dus bijdraagt aan klimaatverandering, zijn er meer schadelijke effecten. Vooral het fraccen heeft een grote impact op het milieu. Zo kunnen door het gebruik van giftige chemicaliën grond- en drinkwater en natuurgebieden ernstig vervuild worden, gaat er veel water verloren door het grootschalige watergebruik en is de kans op aardbevingen groter.

Weinig tot geen gebruik van schaliegas

Het winnen van schaliegas komt dus met grote risico’s en dit leidt dan ook tot veel weerstand. Zo wordt in steeds meer landen fraccen verboden en heeft Nederland in 2016 besloten om tot 2023 geen schaliegasboringen te doen. Ook zijn er geen studies gaande die eventuele boringen voor de toekomst stimuleren. Ondanks dat grote gas- en oliebedrijven veel plannen hebben zal het grootschalige gebruik van schaliegas in Europa zeer onwaarschijnlijk zijn. Alleen in Amerika wordt er veel schaliegas gewonnen. Dit komt omdat de regelgeving minder streng is en het schaliegas makkelijker te winnen valt. 

Meer weten? Bekijk deze animatie over schaliegas van GroenLinks: