Naast groene gekkies zijn Sanne en Susanne ook geeks die van superheldenfilms houden. Ze bedachten zich welke superhelden krachten bezitten die klimaatverandering kunnen bestrijden en de wereld kunnen redden. ‘I shouldn’t be alive, unless it was for a reason’, aldus Tony Stark.

Storm (the X-men): opwarming van de aarde 

Storm is een bad ass, want ze heeft de gave om weersomstandigheden op te roepen en te veranderen. Ze kan het laten stormen, regenen en sneeuwen en kan de temperatuur veranderen. Om een deel van het klimaatprobleem op te lossen, zou Storm onder andere kunnen zorgen voor een hoop witte wolken. Deze wolken zorgen ervoor dat er meer zonlicht terug wordt gereflecteerd de ruimte in. Op die manier warmt de aarde minder (snel) op.

Thor (Marvel): zeespiegel en droogte

Thor is je man (I wish). Hij is een god, Hij is een Avenger, en hij heeft een magische hamer genaamd Mjolnir. Daarmee kan hij weersomstandigheden controleren en zich met de snelheid van het licht verplaatsen. Hij zou dus fulltime van de ene naar de andere plek op aarde kunnen vliegen. Dan zou hij op de ene plek grote hoeveelheden water kunnen laten verdampen en het vervolgens laten regenen boven de stukken aarde waar het nu te droog is. Zo voorkom je stijging van de zeespiegel en het risico op bosbranden en verwoestijning daalt meteen.

Groot (Marvel): CO2-uitstoot

Groot is cute. Groot is een pratende boom. Hij zegt niet veel, maar kan wel nieuwe takken laten groeien, andere planten en bomen manipuleren en is zelfs resistent voor vuur. Groot kan zich het best bezig houden met het planten van een heleboel nieuwe bomen. Want hoe meer bomen, hoe sneller CO2 kan worden opgenomen uit de lucht.

Iceman (the X-men): ijskappen

Oké, nerdness alert: volgens de wetten van thermodynamica, is kou in feite de absentie van hitte. Als Iceman iets laat bevriezen produceert hij zelf geen kou, maar absorbeert hij de hitte in zijn omgeving. Ook kan hij zijn eigen lichaamstemperatuur verlagen zonder dat dit voor hem gevolgen heeft en is hij zelfs immuun voor temperaturen onder het vriespunt. Hoe handig zou het zijn als hij op alle plekken waar het te warm is op aarde gewoon alle hitte absorbeert! Ook is hij natuurlijk de aangewezen persoon om de ijskappen terug op peil te brengen.

Iron Man/Tony Stark (Marvel): duurzame energie

Iron Man is om diverse redenen een goede aanwinst voor het klimaat. Hij is slim en superrijk, maar het allerbelangrijkst: hij bezit een zogenaamde Arc Reactor, die intens krachtige duurzame energie produceert. Nu is dit onze logica: superhelden willen de wereld redden, toch? Als Iron Man zijn fortuin zou investeren in een kleine Arc Reactor voor iedereen thuis, zijn er geen steenkolen, aardolie en aardgas meer nodig om energie te maken! Hebben we dat probleem ook weer opgelost. Thanks, Tony!