Volg een warmte-initiatief: de Benedenbuurt in Wageningen | Blog 2

Volg een warmte-initiatief: de Benedenbuurt in Wageningen | Blog 2

HIER opgewekt volgt de voortgang van twee warmte-initiatieven: DE Ramplaan in Haarlem en de Benedenbuurt in Wageningen. Beide initiatieven komen van bewoners die zelf van het gas af willen. Hoe betrekken zij medebewoners? Hoe maak je samen een keuze voor een alternatief? Hoe gaat de samenwerking met de gemeente? Deze keer blogt Wanka Lelieveld, initiatiefnemer en buurtbewoner van de Benedenbuurt.

Een nieuwe gasloze oplossing om nog meer bewoners warm maken

In het vorige blog kondigde ik een bewonersbijeenkomst aan. Die vond afgelopen november plaats. We hadden bewoners per brief uitgenodigd. Er waren 90 van de 450 huishoudens aanwezig, waaronder zowel particuliere woningeigenaren als huurders. Na die bijeenkomst zegden 30 huishoudens toe actief mee te willen denken in de verdere uitwerking van de plannen. Ook nodigden we mensen in de brief uit om zich in te schrijven voor digitale updates. We hebben inmiddels 135 emailadressen. Ik verwacht dat zich de komende tijd nog meer geïnteresseerden melden nu we zijn begonnen met het versturen van de online nieuwsbrieven.

Nieuwe oplossing

Het ondergrondse warmteopslagsysteem Ecovat waar ik eerder over vertelde, hebben we voorlopig losgelaten. Dat blijkt niet geschikt voor hoge temperaturen. Als we binnen twee jaar van het gas af willen, is deze oplossing niet realistisch. Mensen moeten op hele korte termijn in hun woning dan te veel ingrijpende maatregelen nemen om lagetemperatuurverwarming mogelijk te maken. We denken nu aan het gebruik van een warmtepomp met hoge temperatuur (75 tot 80 graden), eventueel gevoed met restwarmte uit de papierindustrie in Renkum.

Rendabele businesscase

De volgende stap is het doorrekenen van een businesscase. We verwachten in de komende maanden zicht te krijgen op de haalbaarheid van een collectief systeem. Het uitgangspunt is dat het bewoners uiteindelijk niet meer mag kosten dan wat ze nu voor warmte kwijt zijn én dat de CO₂-uitstoot omlaag gaat.

Nog een paar jaar nodig

De vervanging van de riolering in onze buurt was destijds de aanleiding om direct het gasnet aan te pakken. Die werkzaamheden staan gepland voor 2020, dus vóór die tijd moeten al onze plannen rond zijn. De komende jaren hebben we ook nog wel echt nodig. Sommige buurtbewoners vinden onze gasloze plannen ‘shocking’ en zijn bang dat ze ineens afgesloten worden. Dat is natuurlijk niet zo, maar aan het idee van een gasloze woning moet men nog wel wennen.

Bewonerstool

Om mensen bewuster te maken van hun energiegebruik en -gedrag en hen weloverwogen keuzes te laten maken, hopen we de buurt vanaf volgend jaar de online tool WoonConnect aan te kunnen bieden. Daardoor vroegen we een subsidie aan bij RVO.nl in het kader van maatschappelijk verantwoord innoveren. We werken samen met de gemeente Wageningen, Wageningen Universiteit, adviesbureau Tauw, architectenbureau De Twee Snoeken, Vallei Energie en de Woningstichting. Met de tool kunnen bewoners zien wat energiebesparende maatregelen in hun woning doen voor bijvoorbeeld kosten, energie en milieu. En ook wat de terugverdientijden zijn.

Bewoners laten meedenken

In vier werkgroepen werken we aan de onderwerpen techniek, governance (administratie, financiën, organisatie), communicatie en openbare ruimte. Deze groepen werken samen met professionele partijen voorstellen uit. Die voorstellen leggen we vervolgens aan de gehele wijk voor. De gemeente en provincie zijn enthousiast en bieden veel ondersteuning. Zo nemen we als één van de zeven wijken deel aan het Gelderse programma Wijk van de Toekomst. Binnen de gemeente hebben we een vast aanspreekpunt met wie we vrijwel dagelijks contact hebben per mail, telefoon of face to face. Ondanks de vele uitdagingen zien we vooralsnog dus geen onoverkomelijke beren op de weg!

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan Wanka Lelieveld.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten