Rijk presenteert beleidsprogramma om de gebouwde omgeving sneller te verduurzamen

huizen met zonnepanelen

Het is hard nodig om het verduurzamen van de gebouwde omgeving te versnellen. Het Rijk heeft daarvoor het beleidsprogramma van de komende jaren naar buiten gebracht. De prioriteit ligt bij energie besparen, maar er wordt ook stevig ingezet op de wijkaanpak aardgasvrij.

Wat is de opgave?

Het kabinet wil de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving terugbrengen van 22,6 Mton nu naar 10 Mton in 2030. Dit betekent dat het gebruik van aardgas teruggeschroefd moet worden van 12,6 miljard m3 nu, naar 5,6 miljard m3 in 2030. Het kabinet wil dit voor elkaar krijgen door 2,5 miljoen woningen te isoleren, 1 miljoen woningen te voorzien van een warmtepomp, 500.000 woningen aan te sluiten op een warmtenet, en 1,5 miljard m3 aardgas te vervangen door groen gas.

De inhoud van het programma

Het programma bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij zorgt het Rijk voor voldoende ondersteuning van gemeenten, de nieuwe Warmtewet en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (om het aardgas af te sluiten). Ook wordt een deel van de onrendabele top van duurzame warmtenetten, zoals geothermie en aquathermie, weggenomen.
  2. Een individuele aanpak van woningen via aantrekkelijke subsidies voor eigenaar-bewoners, prestatieafspraken met corporaties (in combinatie met afschaffing van de verhuurdersheffing) en normering voor verhuurders van woningen met energielabel E, F en G.
  3. Een ambitieuze eindnorm voor utiliteitsbouw en normen voor de uitfasering van slechte energielabels in de utiliteitsbouw. Aanvullend daarop komt de norm dat jaarlijks minstens 3% van het maatschappelijk vastgoed bijna energieneutraal moet worden gemaakt. Er wordt naar gestreefd dat 80% van de geschikte overheidsdaken wordt belegd met zonnepanelen.
  4. Er komt een bijmengverplichting van groen gas gericht op 1,5 miljard m3 in 2030. De SDE++ regeling wordt zo aangepast dat warmtetechnieken beter aan bod komen. En er komt aanvullend beleid voor de opschaling van duurzame warmtebronnen ter vervanging van houtige biomassa. Ook wordt onderzocht welk beleid mogelijk is om op een duurzame manier in te spelen op de vraag naar koeling.
  5. Innovatie, met name gericht op de opschaling van de markt van industrieel bouwen en verbouwen.

Iedereen moet mee kunnen doen

Het kabinet wil dat huishoudens zonder leenruimte en VvE’s ook mee kunnen doen. Daarom heeft ze het voornemen dat woningeigenaren met een laag inkomen (tot €40.000) geld voor besparingsmaatregelen kunnen lenen tegen 0% rente.

Lees het volledige beleidsprogramma

Download of bezoek de website van de Rijksoverheid

 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten