Rapport TNO: Duurzaamheid van geothermie in warmtenetten

geothermische installatie

Geothermie wordt vaak genoemd als een heilige graal in de warmtetransitie – zeker voor grotere steden met bestaande of nieuwe warmtenetten. Er zijn al enkele bronnen in gebruik en er lopen steeds meer verkennende onderzoeken om geothermie te ontwikkelen. Maar hoe duurzaam is geothermie eigenlijk? TNO heeft een whitepaper uitgebracht waarin ze dat uitleggen voor zowel nu als in de toekomst.

Met geothermie bedoelen we aardwarmte die dieper dan 500 meter gehaald wordt. Daarboven betreft het laagtemperatuur bodemwarmte zoals bijvoorbeeld bij WKO’s gebruikt wordt. Vanaf 4 km diep spreek je zelfs van ultradiepe geothermie. De stoom die dan naar boven komt kan ook gebruikt worden om elektriciteit op te wekken.

De warmte die de aarde afgeeft is in principe klimaatneutraal. Maar de processen die deze warmte omhoog halen en bijproducten van dit proces zorgen wel voor broeikasgassen. Er is de bijvangst van methaan, de uitstoot van pompen, bijstook van (veelal) aardgas voor piek, en verliezen op het net. Op systeemniveau is een geothermisch warmtenet dan 60% duurzamer dan gasketels. Als de warmte direct wordt ingezet - zoals bij kassen, industrie of grote complexen - kan het tot 90% minder CO2 uitstoten dan gasketels. O.a. afvang van het methaan, vergroening van het net en (seizoens)opslag kunnen deze uitstoten nog aanzienlijk verminderen.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten