Rapport Energie Samen en LSA: ‘Zelfbeheer in de warmtetransitie: acht beleidsinstrumenten’

Twee mensen die beleidsinstrumenten bespreken

In het rapport "Zelfbeheer in de Warmtetransitie" verkennen Energie Samen en LSA bewoners acht beleidsinstrumenten die bewonersinitiatieven helpen bij het samenwerken met overheid en markt. De verkenning is gedaan in samenwerking met Duurzaam Door.

Acht beleidsinstrumenten

Het rapport beschrijft hoe de instrumenten kunnen leiden tot succesvol zelfbeheer van warmte-initiatieven. De acht instrumenten worden in twee groepen opgedeeld. De eerste zes instrumenten zijn wel al verankerd in beleid. De andere twee instrumenten zijn gecreëerd in de praktijk, maar nog niet verankerd in beleid.

Instrumenten verankerd in beleid

  1. Right to Challenge: een bewonersinitiatief heeft het recht om gemeente uit te dagen om taken over te nemen
  2. Initiatiefrecht/wonen in zelfbeheer: recht van huurders om woningcoöperatie te vormen en woningen over te nemen
  3. Dienst Algemeen Economisch Belang: Activiteiten in het algemeen belang mogen belegd worden bij een onderneming
  4. Maatschappelijke Tender: aanbesteding waar maatschappelijke waarden centraal staan
  5. 50% lokaal eigendom: de lokale gemeenschap is partner in projecten en heeft 50% eigenaars- en zeggenschap
  6. Mienskip: keurmerk voor duurzaam en lokaal opgewekte energie die is geproduceerd in samenspraak met de gemeenschap

Instrumenten gecreëerd in de praktijk

  1. Opgroeirecht: recht van bewonersinitiatieven om te door te ontwikkelen tot professionele organisatie
  2. Warmteschap: energiegemeenschap voor warmte gebaseerd op EU-richtlijnen

Lees het rapport

Lees in het rapport een uitgebreide toelichting per beleidsinstrument.

Download of bezoek de website van Energie Samen of LSA bewoners.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten