Kennissessie Warmte #4.1 van de Participatiecoalitie - Hoe bereik je met jouw verduurzamingsinitiatief de rest van de wijk?

pc kennissessie

Afgelopen 30 juni organiseerde de Participatiecoalitie weer een Kennissessie warmte. Met 30 mensen vanuit initiatieven en gemeenten uit het hele land zaten we bij elkaar om kennis te delen en te sparren. Het centrale thema: hoe betrek je meer mensen als de wijk aardgasvrij (ready) moet worden?

Presentaties over theorie en praktijk

De bijeenkomst begon met drie presentaties. Tijmen Klip (HIER, De Participatiecoalitie) vertelde over een theoretisch framework om van enkele koplopers tot de grote middengroep te komen. Jan Zuilhof (coöperatie WarmteStem Amersfoort) deelde de ins en outs van een project waarbij 150 bewoners in Schothorst (Amersfoort) uitgebreid in gesprek gingen over aardgasvrij. Sabine Leijgraaf (coöperatie Hilverzon & HET) deed een boekje open over hoe ze nieuwe doelgroepen aanspreekt en groepjes bewoners op straatniveau ondersteunt. De presentaties kan je hier downloaden;

Tools om meer bewoners te betrekken

Er bestaan al diverse tools om te helpen bij meer bewoners bereiken. Hieronder vind je er een aantal. 

Ken je zelf een handige tool die nog in de lijst ontbreekt? Stuur even een mailtje naar aardgasvrij@hier.nu

 

Resultaten breakout-groepen

Na het plenaire deel bespraken we wat de deelnemers in de middag en hun eigen praktijk praktijken hebben geleerd. Welke successen zijn er al om te delen, en wat er wordt er juist nog gemist om de buurt beter te betrekken? Hieronder vindt je de opbrengst in bullets samengevat.

Tips van de presentatoren en deelnemers

Netwerk en verspreiding

 • Richt je op de oplossing per straat.
 • Benut het netwerk van bestaande initiatieven, zoals aanhaken bij de lokale speeltuindag.
 • Gebruik bestaande sociale structuren, bijvoorbeeld door Whatsappgroepen van straten.
 • Gebruik spandoeken voor zichtbaarheid.
 • Haak aan bij lokale evenementen en clubs.
 • Begin op kleine behapbare schaal, liever honderden dan duizenden woningen.
 • Er zijn verschillende overlegformats zoals 1-op-1, groepsgesprekken met 6-10 personen en grotere bijeenkomsten met meer dan 30 personen.
 • Maak gebruik in je communicatie van NextDoor of een eigen actieve website.

Persoonlijke benadering

 • Luister en richt je op vragen die in de straat leven i.p.v. meteen met een aanbod te komen.
 • Haal dromen op in gesprekken: hoe ziet voor jou de toekomst er idealiter uit?
 • Gebruik natuurlijke momenten van contact zoals buurtborrels, schoolplein, voetbalclub.

Narratief en aanbod

 • Maak een aanbod concreet, praktisch, uitvoerbaar en betaalbaar.
 • Kom met een samenhangend verhaal.
 • Gebruik experts voor lezingen om mensen te trekken.
 • Maak het leuk, maak het makkelijk, zorg dat het ergens over gaat.
 • Herhaal je boodschap, herhaal je boodschap, herhaal je boodschap.
 • Laat je resultaten (bijvoorbeeld van een haalbaarheidsstudie) begrijpelijk zien in een presentatie.
 • Ontzorg je buurtbewoners.

Samenwerken

 • Sluit je aan op de energiearmoedeaanpak van de gemeente.
 • Gebruik bewonerspanels om advies te krijgen.
 • Activeer groepjes bewoners die de boodschap verder verspreiden. Werk daarbij samen met koepelorganisaties op stads- en regioniveau.
 • Zet tools in van ondersteuningsorganisaties, zoals een warmtescan op wijkniveau door NMF of de routekaart voor bewoners via NMF.
 • Maak gebruik van een energiewinkel.

Overig

 • Blijf concrete (kleine) stappen nemen, probeer niet te verzanden als praatclub.
 • Zet Googlemaps in om te tonen waar de bijeenkomsten zijn.
 • Gebruik als voorloper je pilotfunctie om fouten te maken en te leren.

Wat wordt er nu nog gemist om de rest van de wijk goed te kunnen bereiken?

Mensen

 • Voldoende tijd (vrijwilligers hebben beperkt ruimte).
 • Mankracht, hulp van meer mensen.
 • Contactpersoon per straat. Dit werkt niet hetzelfde in iedere soort wijk.
 • Een persoon/manier van benaderen die past bij desbetreffende wijk.
 • Kleine netwerkgroepjes om boodschap te verspreiden.

Professionalisering

 • Een toegewijde (betaalde) projectleider.
 • Budget (vanuit gemeente).

Een manier om moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken

 • Mensen in andere netwerken.
 • Contact met huurders met energiearmoede, bijvoorbeeld door intensief persoonlijk contact, een coach of aansluiten bij welzijnspartner.

Hulp van partners/gemeente

 • Continuïteit bij de gemeenten (zelfde contactpersoon)
 • Mogelijkheid om warmtescans te doen

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten