Geothermie biedt kansen voor lokale warmte-initiatieven – notitie Energie Samen

warmte uit de aarde

Nog maar weinig warmte-initiatieven houden zich serieus bezig met geothermie. Onder andere vanwege de grote schaal van dit type projecten – denk aan duizenden woningen – en de grote investeringen die erbij komen kijken. Desondanks zijn er mooie kansen voor initiatieven om aan te haken bij een geothermieproject. Hierover schreef Energie Samen een notitie, waarvan we hieronder de kern uitlichten.

In 2021 gaf de geothermiesector aan dat lokaal eigendom een belangrijke rol zou kunnen spelen in de toekomst. En dat lokale initiatieven de versnellende en verbindende factor kunnen zijn die nodig is om geothermieprojecten van de grond te krijgen. Zeker gezien de warmtetransitie in de gebouwde omgeving nog stroef gaat.

Energie Samen beaamt dit. Als burgercoöperaties samenwerken in een coalitie met andere stakeholders zoals gemeenten, netbeheerders en geothermiebedrijven, betekent dat winst voor zowel de geothermische als de coöperatieve sector. Want een lokaal gedragen geothermisch project geeft minder kans op weerstand. Voor een lokaal initiatief geeft deelnemen aan een geothermieproject een mooie kans op duurzame warmte. Tijdens de initiatieffase instappen geeft de grootste kans op succesvolle deelname voor een initiatief, aldus Energie Samen.

Visie

Momenteel werkt Energie Samen met Energie Beheer Nederland (EBN) aan een visie over de meerwaarde van de coöperatieve beweging in de geothermie. Hiermee willen de partijen antwoord geven op deze vragen:

  • hebben bewoners een belang bij zeggenschap in de warmteketen in het algemeen en in de warmtebron in het bijzonder, en wat is dat belang?
  • welke governance-modellen zijn mogelijk die bewoners medezeggenschap bieden?
  • welke kennisniveau is gewenst bij bewonersinitiatieven?
  • welke vorm van professionele ondersteuning is nodig?
  • welke financieringsmechanismen zijn nodig om toegang tot de geothermiemarkt te krijgen?

Download

Notitie Geothermie voor lokale warmte-initiatieven

Zie ook

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten