Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WOW) kiest commerciële warmtepartner

oost wageningen

Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WOW) heeft samen met haar partners gemeente Wageningen en de Woningstichting een commerciële warmtepartner gekozen om het warmtenet te gaan realiseren en exploiteren. De winnaar na een openbaar transparant proces is Kelvin samen met Greenspread.

De coöperatie heeft voor dit consortium gekozen aan de hand van een “beauty contest”. In een vernieuwende procedure is de aantrekkelijkste partner gekozen voor deze unieke case – de ontwikkeling van een kleinschalig coöperatief warmtenet.

De beauty contest

In oktober is er door WOW en partners een uitvraag gedaan onder geïnteresseerde warmtepartners. Vervolgens is er een vragenlijst gestuurd naar de longlist geïnteresseerden om een beeld te krijgen over de volgende beoordelingscriteria:

  1. Kennis en ervaring
  2. Samenwerking met een bewonersinitiatief
  3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  4. Businesscase
  5. Toekomstige ontwikkelingen
  6. De X factor
  7. Opzet en tekst intentieverklaring

Aan de hand hiervan zijn er 7 partijen geselecteerd. Opvallende redenen waardoor sommige partijen niet door de eerste selectie kwamen waren:

  • Weinig flexibiliteit en pro-activiteit
  • (te veel) focus op techniek
  • Weinig ervaring met of ambitie in samenwerking met een coöperatie

Daaruit blijkt dat samenwerken met een maatschappelijk gedreven coöperatie andere kwaliteiten vergt dan veel; partijen gewend zijn. 

Van de zeven kandidaten hebben uiteindelijk vijf een projectvoorstel ingediend. Een jury maakte een eerste beoordeling. Vervolgens kregen bewoners de kans om input te geven aan de jury over de voorstellen. Uiteindelijk heeft de jury een definitieve keuze kunnen maken die het beste bij de organisatie en opdracht past. Kelvin/Greenspread is uiteindelijk tot winnaar uitgeroepen – met als één van de voornaamste redenen dat zij de samenwerking met Coöperatie WOW erg serieus namen.

Hoe nu verder?

In een vervolg traject wordt onderzocht hoe de samenwerking, governance en juridische afkadering tussen de partijen er precies uit komt te zien.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten