Windpark De Rietvelden in Den Bosch verduurzaamt brouwerij, schepen en woningen

Windpark De Rietvelden

Windpark De Rietvelden in ’s-Hertogenbosch zorgt ervoor dat de HEINEKEN brouwerij duurzaam produceert, dat BCTN elektrische schepen laat varen en dat 540 inwoners van ’s-Hertogenbosch samen duurzame elektriciteit opwekken. Het park bestaat uit vier windmolens op en bij bedrijventerrein De Rietvelden in ’s-Hertogenbosch. Het is een gezamenlijk initiatief van HEINEKEN, containerterminal BCTN, firma Barten, de familie Pennings, coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Het windpark werd op 15 oktober 2021 geopend.

Coöperatie BWW en Pure Energie coördineerden de ontwikkeling en bouw van het windpark en zorgen dat de duurzaam opgewekte elektriciteit in ’s-Hertogenbosch wordt benut. De windmolens hebben inmiddels hun eerste duurzame kilowatturen geproduceerd. Op 15 oktober 2021 is aan de voet van de windmolen aan de Graaf van Solmsweg het windpark geopend door wethouder Mike van der Geld in bijzijn van veel betrokkenen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het windpark. Tijdens de opening is toegelicht hoe deze kilowatturen bijdragen aan een duurzamer ’s-Hertogenbosch: bij de brouwerij, bij BCTN en bij inwoners thuis.

Verduurzaming elektriciteitsgebruik HEINEKEN brouwerij

Drie van de vier windmolens leveren elektriciteit aan de HEINEKEN brouwerij op het bedrijventerrein. Deze drie windmolens voorzien in circa zestig procent van de elektriciteitsvraag van de brouwerij. Aangevuld met elektriciteit uit Windpark Barrepolder naast de brouwerij in Zoeterwoude, veel zonnepanelen op beide brouwerijdaken en elektriciteit uit Windpark Fryslân zorgt dit ervoor dat het volledige elektriciteitsgebruik van HEINEKEN duurzaam in Nederland wordt ingekocht.

Batterijen met duurzame elektriciteit voor BCTN-schepen

Op het bedrijventerrein is ook de containerterminal van BCTN gevestigd. Vanaf deze plek komen en gaan containers gevuld met goederen per binnenvaartschip van en naar andere locaties in Nederland en België. BCTN heeft samen met NedCargo een elektrisch aangedreven schip ontwikkeld. Speciale batterijcontainers die deze elektrische schepen voeden, worden in ’s-Hertogenbosch opgeladen met een deel van de elektriciteit opgewekt door Windpark De Rietvelden. Daardoor stoten deze schepen geen CO2 meer uit.

Coöperatie BWW: samen en lokaal écht groene stroom opwekken

Joep Mol, voorzitter van coöperatie BWW, legt uit dat 540 inwoners van ’s-Hertogenbosch lid zijn van de coöperatie. De leden zijn samen eigenaar van de windmolen aan de Graaf van Solmsweg: zij wekken samen en lokaal écht groene energie op. De leden brachten door de aankoop van Bossche Windmolen Delen vijftien procent eigen vermogen bijeen voor de bouw van de coöperatieve windmolen. Het vreemd vermogen werd geleend bij Rabobank ’s-Hertogenbosch.

De opbrengst van de windmolen wordt onder de leden verdeeld met Energy Credits: een jaarlijkse korting op de energierekening. Ook zal coöperatie BWW een deel van de opbrengst uit de windmolen besteden aan educatieve en innovatieve projecten op het gebied van duurzame opwek in ’s-Hertogenbosch. De 540 leden nemen de elektriciteit die zij thuis gebruiken af uit hun eigen windmolen.

Duurzame elektriciteit voor nog meer inwoners

De windmolen van coöperatie BWW wekt meer elektriciteit op dan dat de leden zelf verbruiken. Inwoners van ’s-Hertogenbosch die geen lid zijn van de coöperatie kunnen toch stroom afnemen uit de Bossche Windmolen West door klant te worden bij Pure Energie.

Omgevingsfonds

Een deel van de opbrengst van het windpark wordt ter beschikking gesteld aan de omgeving via een omgevingsfonds. De formule hiervoor is 0,50 euro per opgewekte megawattuur, voor een periode van vijftien jaar. Het windpark wekt naar verwachting circa 38.600 megawattuur per jaar op, dus er kan een bedrag van circa 19.300 euro per jaar beschikbaar zijn voor de omgeving.

Gekozen doelen voor het fonds zijn bijdragen aan duurzaamheid, groen in de buurt, leefbaarheid, andere sociale aspecten die bijdragen aan een betere buurt of wijk en beperking van mogelijk negatieve effecten van het windpark op de omgeving. Er wordt nu gewerkt aan een stichting die het fonds beheert. 

Bron: Pure Energie

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten