Toolbox Samenwerken in de lokale energietransitie

illustratie toolbox

Sta je aan de start van samenwerken met de gemeente, een bewonersinitiatief, een projectontwikkelaar of een andere partij? Of wil je een bestaande samenwerking verstevigen? Dan zit je met deze toolbox goed!

Aan de hand van opdrachten leer je elkaar goed kennen, vind je overeenstemming, bepaal je gezamenlijke doelstellingen en stippel je de weg ernaartoe uit. Zo leg je een goede basis voor een fijne samenwerking met wederzijds vertrouwen. Je kunt de toolbox ook gebruiken om een bestaande werkrelatie op de juiste koers te houden.

Resultaat

Na het doorlopen van de stappen uit de toolbox:

✔ weten jullie wat jullie aan elkaar hebben;

✔ spreken jullie dezelfde taal; 

✔ hebben jullie een gezamenlijk punt op de horizon en weten jullie welke stappen jullie moeten zetten om daar te komen.

illustratie samen toekomstbeeld bepalen

Voor wie?

Deze toolbox is geschikt voor alle partijen die constructief willen samenwerken in de lokale energietransitie. Denk aan gemeenten en bewonersinitiatieven, energie-initiatieven en marktpartijen, initiatieven illustratie toolboxonderling, of andere samenstellingen. 

Je kunt de toolbox ook intern gebruiken. Om samen met je team jullie doelen, visie, strategie en activiteiten te bepalen.

Instructie

Aan de hand van de opdrachten in de toolbox (pdf) gaan jullie met elkaar in gesprek. Bij iedere opdracht hoort een werkblad. Print de relevante werkbladen op ten minste A3-formaat, enkelzijdig en in kleur. Het is handig om ook de toolbox te printen.

In de toolbox vind je tips hoe je de sessie(s) het beste kunt inrichten. We adviseren om een onafhankelijke facilitator aan te wijzen – of zelfs in te huren – die de opdrachten begeleidt. 

Jullie beslissen zelf of jullie alle opdrachten van A tot Z doorlopen, of dat jullie er een aantal uitpikken. In de toolbox vind je een keuzehulp. 

illustratie toolbox samenwerken

Maak je gebruik van de toolbox? We zijn heel benieuwd naar je ervaring en horen graag van je. Mail naar info@hieropgewekt.nl

Over de toolbox

Vertrouwen is essentieel om samen verder te komen. HIER en Enpuls geloven dat als je regelmatig open gesprekken voert met je samenwerkingspartners, je elkaar beter begrijpt en overeenstemming vindt in afzonderlijke doelen die jullie nastreven.

Deze toolbox is een verzameling van gespreksonderwerpen en opdrachten die jou en je samenwerkingspartner helpt om op één lijn komen. Zodat jullie op een prettige manier naar een gezamenlijk punt op de horizon kunnen toewerken.

Samenwerken is essentieel in de energietransitie

HIER en Enpuls hebben deze toolbox samen met energie-initiatieven en gemeenten ontwikkeld om de transitie naar een duurzame energievoorziening te helpen versnellen. Het belang van burgerparticipatie en de rol van bewonersinitiatieven staat vast, en we hebben een flinke opgave met elkaar om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen. Doelstellingen die we lokaal moeten gaan uitwerken. In gemeenten, wijken, buurten.

Allerlei partijen hebben hierin een rol: gemeenten, bewonersinitiatieven, energiecoöperaties, projectontwikkelaars, woningcorporaties; noem maar op. En we hebben elkaar hard nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat goed samenwerken essentieel is om een duurzame toekomst vorm te geven. We hopen dat deze toolbox daaraan bijdraagt.

Heb je vragen of opmerkingen? Mail ze naar vragen@hieropgewekt.nl

Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie is een samenwerking van vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, LSA bewoners en Stichting Buurkracht. Zij weten wat er lokaal speelt en kunnen zo de slagingskans van energieprojecten in gemeente of regio’s vergroten. Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren, werkt de Participatiecoalitie samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken, het NPRES en het PAW. Zie ook participatiecoalitie.nl

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten