Hoe word je een serieuze partner van een woningcorporatie

woningcorporatie energie

In Nederland wonen grofweg 5 miljoen mensen in een van de 2,2 miljoen woningen van woningcorporaties. Daar liggen dus grote kansen! Als initiatief kun je daarbij een belangrijke rol spelen in het verzilveren ervan. Zowel in relatie met de huurder als de woningcorporatie. Marc Mobach, Anton Kiewiet en Christoffel Klap vertellen over de rollen die je als initiatief kunt pakken. Hoe kun je als serieuze partner samen met woningcorporaties en huurders tot resultaten komen in dit nog vrijwel onontgonnen marktsegment?

Christoffel Klap van woningcorporatie Portaal trapt af. Portaal is een landelijke corporatie met 56.000 woningen. Duurzaamheid is een basisuitgangspunt waaraan je moet meewerken, meent Portaal. Daarom werkt de woningcorporatie, samen met zes andere corporaties en vier grote aannemers, aan het project de Stroomversnelling. Hierbij wordt bestaande bouw gerenoveerd naar energieneutraal niveau. Het betreft een enorm project van 110.000 woningen. Ook de nieuwbouw wordt duurzaam aangepakt in het project niaNesto. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met architecten en constructeurs.

Isolatie en sociale innovatie

Portaal wil graag samenwerken met partners. Het doel is woningen zuiniger en dus betaalbaarder te maken door ze bijvoorbeeld goed te isoleren. Zo helpt het huurders aan lagere totale woonlasten. Ook wordt ingezet in op sociale innovatie.

"We willen niet meer alles regelen, maar huurders ondersteunen het zelf te doen en zelf initiatieven te ontplooien. Dat kan ook gaan om zonnepanelen."
Christoffel Klap (Portaal)

Groot- of toch kleinschalig?

Het nadeel van een groot project als de Stroomversnelling is dat je de huurders energiemaatregelen probeert op te leggen. Toch is hij van mening dat innovaties anders niet of langzamer van de grond komen. Als tegenhanger is Portaal bezig om kleinschalige initiatieven mogelijk te maken. Dat is ook goed voor de herkenbaarheid naar huurders toe en positief voor de politieke en publieke legitimatie van corporaties. Daarvoor werkt Portaal samen met lokale energie-initiatieven. De voordelen van het samenwerken:

 1. deskundigheid van het lokale initiatief
 2. investeringen mogelijk maken
 3. huurdersinitiatieven helpen losweken

Samenwerking tussen Lochem Energie en woningcorporatie IJsseldal

Marc Mobach vertelt over een geslaagde samenwerking tussen het initiatief Lochem Energie en woningcorporatie IJsseldal. De aanleiding hiervan is een duurzaam nieuwbouwproject in Almen waar uiteindelijk vier woningen met zonnepanelen zijn gerealiseerd met een huurconstructie. Deze samenwerking is voortgezet in een project met 50 woningen waarbij Lochem Energie een installatie op maat mag verzorgen. De sleutel voor succes is de vrijwillige aanmelding van de huurders. Dat loopt vertraging op, want men blijft nu bij negentien huurders steken. Iemand van een initiatief in Amersfoort geeft mee dat het bij hen pas ging lopen toen de twintigste huurder aan boord was. Het blijkt ook een succesfactor wanneer ‘zonnepaneeldeelnemers’ hun eigen buren enthousiasmeren.

Kosten en afspraken

Het project van Lochem Energie en IJsseldal kost circa 200.000 euro. De financiering is rondgekomen dankzij een lening van derden, een provinciale subsidie en een ledenfinanciering. Ook de corporatie draagt financieel bij. Er zijn geen vergoedingen van de gemeente of huurverhogingen voor nodig geweest. Natuurlijk moet je wel goed de risico’s in kaart brengen. Wie is er verantwoordelijk wanneer het salderen wordt afgeschaft of als er storingen plaatsvinden? Wat gebeurt er als de corporatie failliet gaat en wie draait op voor de kosten als er groot onderhoud moet worden uitgevoerd?

Sleutels tot succes voor Lochem Energie

 • Duidelijke rolverdeling in de samenwerking: Lochem Energie ontzorgt, IJsseldal ondersteunt.
 • Er is voordeel voor alle partijen.
 • De kracht van lokaal, Mobach woont daar zelf.
 • Durf ook zakelijk te zijn, met behulp van contract en duidelijke afspraken.
 • Bereidheid bij de corporatie.
 • Geluk!

Energie-U op zoek naar een woningcorporatie

Anton Kiewiet is van Energie-U. Een energie-initiatief uit Utrecht met 450 leden dat energiebesparing en duurzame energie promoot. Energie-U heeft geld gekregen van de gemeente voor een pilotproject. Doel van het project is ervaring op te doen, zonne-energie te stimuleren, een aantrekkelijk aanbod (wat vinden huurders zelf) en een samenwerkingsmodel te ontwikkelen. Het initiatief zocht een woningcorporatie als partner hiervoor. Van de drie grote corporaties in Utrecht heeft Portaal de beste papieren.

Kritische succesfactoren volgens Energie-U

 • Bottom up: werving met enthousiaste buurtbewoners
 • Houd (menselijk) contact door middel van onder andere informatiebijeenkomsten en blijf bewoners betrekken bij keuzes
 • Onderzoek financieringsconstructies en contracten
 • Begin uitvoering met haalbare projecten zoals eengezinswoningen en eenvoudige complexen
 • Klein beginnen en dan vervolgens opschalen

Waar zit de match qua belangen en ambities tussen corporatie en coöperatie?

Volgens Klap zit de kracht in de rol van ontzorger die de initiatieven hebben genomen ten opzichte van hun woningcorporatie. Wat hem betreft kan een corporatie, bij een project zoals in Lochem, weer een rol spelen bij het innen van de huur van de zonnepanelen. Huur innen: daar zijn corporaties immers weer specialist in.

Hoe kun je de afwachtende en afwijzende houding van corporaties doorbreken? En hoe kunnen gemeentes daar een positieve rol bij spelen?

Klap: “Mocht er nog onwil zijn bij een corporatie, dan kun je de route via de gemeente of de bewoners bewandelen. Want daar moet en wil een corporatie wel naar luisteren.”

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Christoffel Klap (Portaal), Marc Mobach (Lochem Energie) en Anton Kiewiet (Energie-U).

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten