Blog 3 Collegepark Zwijsen: Het succes van het Zwijsen-project bepalen we samen

Blog 3 Collegepark Zwijsen

Vier initiatieven die van start zijn gegaan met de Experimentenregeling Elektriciteitswet delen hun ervaringen. Waar lopen ze tegenaan en welke oplossingen vinden ze hiervoor? Ook lees je tips voor als je zelf aan de slag wilt gaan. Deze keer blogt Gerald Kristen van De Woningbeheerder. Gerald is projectontwikkelaar van Collegepark Zwijsen in Veghel.

Het succes van het Zwijsen-project bepalen we samen

De 21 woningen uit projectfase 1 van het Collegepark Zwijsen zijn inmiddels opgeleverd en bewoond. Een eerste tussenstand wijst uit dat de energiebesparende maatregelen aanslaan.

De zonnecollectorinstallaties werken goed, de warmtepompinstallaties draaien steeds beter en de zonnepanelen werken naar verwachting. Ook het hergebruik van warmte met warmtewisseling in de douches functioneert. In de maand mei is per woning ongeveer 0,4 m3 per dag verbruikt. Dat is heel effectief gasgebruik. De metingen zijn veelbelovend, want dat betekent dat de warmtevraag in het hele Collegepark echt voor een groot deel door zonnecollectoren kan worden ingevuld.

Stap voor stap

Bouwkundig liggen we op schema en we hebben de VvE aangemeld als organisatie die elektriciteit levert. Zo krijgt alles stap voor stap vorm, met al meer dan 60 verkochte appartementen. Momenteel is fase 2 opgeleverd, dit gaat om 20 woningen. Parallel hieraan loopt het inregelen van de installaties in de bewoonde appartementen. Elk appartement meet het gebruik van warm water, van warmte en van elektriciteit in kWh. De meetsoftware die hierachter zit gaan we nu aan elkaar koppelen.

Leerprocessen

Vooral het traject om de appartementen verder operationeel te maken loopt soepel. Met bouwkundige vergunningverlening van de gemeente en medewerking in de voorbereidende fase. Maar er zijn ook leerprocessen. Zo loopt het plaatsen van energiebesparende installaties bij een aantal bouwdelen spaak. Bij twee vleugels, A en C, was aanvankelijk er geen goedkeuring voor het plaatsen van zonnecollectoren aan de gevels. De welstandscommissie gaf hiervoor een negatief advies, omdat het om erfgoed gaat. Uiteindelijk heeft de gemeente bij uitzondering deze beslissing bijgedraaid. Dit is een zeer belangrijke beslissing voor de duurzaamheid van het project. Zonder de collectoren hadden we over moeten schakelen op CV-ketels. Voor de toekomst stelt de gemeente beleid op hoe hier mee om te gaan.

Cultuuromslag

Een leerpunt is dus dat de cultuuromslag niet overal gelijktijdig plaatsvindt. Het verduurzamen van erfgoed brengt daarbij extra knelpunten met zich mee. Wat gaat dan voor? Een welstand wil van panden, die als beeldbepalend zijn aangemerkt, vaak alles behouden. Om de energietransitie te versnellen, moeten we samen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het bestaande vastgoedbestand. Dit kan volgens mij alleen via wetgeving. Bijvoorbeeld door bij duurzame vraagstukken de technische aspecten boven persoonlijke voorkeuren van architecten te stellen. De Experimentenregeling is dus erg belangrijk om te zien wat de mogelijkheden zijn om decentraal meer elektriciteit te produceren, maar ook om nieuwe wetgeving op te stellen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.

Enthousiasme

Het enthousiasme vanuit de markt en de bewoners is gelukkig groot. De realisatie van het Collegepark Zwijsen gaat goed. Ook buiten dit project om groeit de belangstelling naar energiebesparende mogelijkheden. We nemen steeds meer nieuwe projecten aan voor het plaatsen van grootschalige zonnecollectoren. Iedere situatie is verschillend en heeft z’n eigen kenmerken. Dus als er partijen zijn met vragen of behoefte aan tips, neem dan vooral contact met me op.

Dit blog is een samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten