Krediet voor grote SDE-projecten

Krediet voor grote projecten

Energie Samen heeft samen met Meewind een kredietmogelijkheid opgezet voor grote SDE projecten van energiecoöperaties. Met het Krediet grote projecten bestaat de mogelijkheid een aanzienlijk deel van het benodigde risicokapitaal van investering in de bouw van energieprojecten met een zakelijke lening te financieren. Het krediet is bedoeld voor grootschalige zon- en windprojecten die een SDE-subsidie hebben ontvangen. De beschikbare leensom is vanaf een miljoen euro tot maximaal 10 miljoen euro. Alle lokale energiecoöperaties met een groot project en een SDE-subsidie kunnen een aanvraag voor financiering doen.

Waarvoor kan je lenen?

Duurzame, lokale energiecoöperaties kunnen bij het Krediet grote projecten geld lenen voor:

  • Zon- en windprojecten,
  • waarvan de totale investeringsbehoefte de tien miljoen euro overstijgt (de totale investeringsbehoefte omvat investeringen in installaties, aansluitkosten voor het net, begeleidings- en onderzoekskosten en noodzakelijke en inherent aan de investering verbonden meerwerkkosten),
  • waarvan de behoefte aan extern risicokapitaal groter is dan een miljoen euro. 

Voorbeeld van financiering van risicokapitaalbehoefte

Stel: de totale investeringsbehoefte voor je project is 20 miljoen euro. Daarvan financier je 15 miljoen met vreemd vermogen. De risicokapitaalbehoefte is het verschil hiertussen: 5 miljoen euro. Daarvan kan maximaal 75% gefinancierd worden via het Krediet grote projecten (zie de kenmerken van een Krediet grote projecten, hieronder). Dat is 3,75 miljoen euro. De rest van de risicokapitaalbehoefte, 1,25 miljoen euro, kan je dan bij de leden ophalen.

Kenmerken van een Krediet grote projecten

  • Leensom van minimaal €1.000.000.
  • Maximaal 75% financiering van de totale risicokapitaalbehoefte.
  • Vastgestelde looptijd van maximaal 15 jaar.
  • Het rentepercentage staat voor de gehele looptijd vast. De rente ligt op dit moment tussen de 5,5 en 7,0%, afhankelijk van het risicoprofiel van het project. 
  • Aflossing geschiedt op basis van kwartaal-annuïteiten.
  • Vervroegde aflossing is boetevrij mogelijk tot 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar.
  • Afsluitkosten voor Meewind van 2% per lening. Deze kosten kunnen meegefinancierd worden.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten