Energie Samen: dien onrendabele SCE-aanvragen niet in

Zonnepark met windmolens HIER

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) gaat op 1 maart 2022 open met de tarieven zoals in het eindadvies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Kortweg: een basisbedrag voor zon van 9,6 cent voor grootverbruikaansluitingen en 12,4 cent voor kleinverbruikaansluitingen. Daarmee zijn volgens Energie Samen, landelijke koepel voor energiecoöperaties, nauwelijks rendabele projecten op te zetten. Energie Samen vraagt daarom om een SCE-subsidieaanvraag niet in te dienen als de businesscase onrendabel is.

Basisbedragen

Per productiecategorie (zon, wind, water) wordt voor de SCE-regeling een basisbedrag vastgesteld voor het bedrag per geproduceerde kWh. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-PV in de SCE voor toepassing vanaf het jaar 2022.

Energie Samen krijgt van veel leden de vraag: ‘Hoe kan het zo zijn dat PBL dit tarief adviseert terwijl wij als sector zeggen dat dit niet kan? Wordt er dan niet vooraf getoetst?’ Siward Zomer, belangenbehartiger van Energie Samen zegt hierop: "De toetsing moet beter, zodat het geen spelletje wordt van lage tarieven die vervolgens via de politiek moeten worden aangepast. Dit helpt de energietransitie niet vooruit."

Energie Samen is afgelopen week in gesprek gegaan met het ministerie om te praten over de huidige SCE-tarieven, knelpunten voor postcoderooscoöperaties onder de PCR en manieren om de samenwerking te verbeteren. Door het gesprek aan te gaan willen we voorkomen dat elk jaar kamervragen, pers en amendementen moeten worden ingezet om het belang van de coöperatieve beweging te regelen.

Uit het gesprek kwam naar voren dat EZK samen met Energie Samen een specifieke agenda wil gaan opzetten om snel problemen voor energiecoöperaties te kunnen oplossen. Daarnaast moet er worden gewerkt aan een open relatie met PBL over de SCE-tarieven. Deze relatie moet er voor zorgen dat de modellen van het PBL beter aansluiten met wat er in de praktijk gebeurt.

Oproep: dien geen onrendabele SCE-aanvragen in

De SCE-subsidie gaat dit jaar nog wel open met de voorgestelde tarieven. Energie Samen vraagt haar leden de subsidieaanvraag niet in te dienen als de businesscase onrendabel is. Dit zou namelijk zorgen voor veel afgegeven beschikkingen die niet gebruikt gaan worden (hier is geen enkele partij bij gebaat). Onze ervaring bij de SDE is dat er onrendabele aanvragen worden ingediend in de hoop dat de tarieven nog verbeteren.

Bron: Energie Samen 'Dien onrendabele SCE-aanvragen niet in'

Meer weten over de SCE?

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten