Het klimaat in begrijpelijke taal: de oorzaak

Vervuiling door fabrieken

Het klimaatprobleem is ingewikkeld. Daarom leggen wij het je stap voor stap uit, op een manier die iedereen begrijpt. Vandaag vertellen we meer over de oorzaak.

Mensen veroorzaken het klimaatprobleem

Het klimaat verandert altijd. Dat is niets nieuws. Van nature gebeurt dat bijvoorbeeld door verschillen in zonnestraling en vulkaanuitbarstingen. Zo zijn er in het verleden perioden geweest waarin het op land warm en vochtig was of juist erg heet en droog. Ook zijn er perioden geweest waarin het op aarde veel kouder was dan nu, zoals tijdens de ijstijden. Maar ook de mens heeft invloed op het klimaat door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.

Op dit moment stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Uit onder andere een studie van het KNMI blijkt dat de temperatuurtoename in de tweede helft van de twintigste eeuw niet verklaard kan worden door natuurlijke oorzaken. Heel technisch: als je de natuurlijke factoren “aftrekt” van de metingen blijft een temperatuurstijging over die overeenkomt met wat je theoretisch zou verwachten van de menselijke invloed, oftewel de uitstoot van broeikasgassen. 

In de grafiek op onderstaande foto zie je goed hoe de CO2-uitstoot (rode lijn) en de temperatuur (blauwe lijn) verband houden en dat de CO2-uitstoot sinds de industriële revolutie enorm is gestegen. 


Klimaatverandering & de wetenschap 

Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, bestaat uit honderden experts wereldwijd en heeft als doel op onpartijdige en wetenschappelijke wijze een objectieve evaluatie te maken van de beschikbare wetenschappelijke informatie over klimaatverandering. Het IPCC doet zelf geen onderzoek, maar evalueert onderzoek dat is gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.

In het nieuwste rapport van het IPCC stellen zij vast dat het grootste deel van de opwarming sinds het midden van de twintigste eeuw door de mens is veroorzaakt. Dat komt vooral doordat wij als mensheid fossiele brandstoffen die broeikasgassen uitstoten zijn gaan verbranden en daarnaast ook grootschalig bossen kappen.

Oceaan

Dit is de staat van het klimaat

In dit artikel lees je alles over de staat van klimaatverandering volgens de wetenschap.

Naar het artikel

De oorzaak van klimaatverandering

Er is vandaag de dag meer uitstoot van broeikasgassen en er zijn minder bossen om die uitstoot weer op te nemen. Deze toename van broeikasgassen zorgen daarmee voor het versterkte broeikaseffect en ligt daarmee aan de basis van de klimaatverandering.

En de sceptici dan?

Soms wordt de wetenschappelijke discussie over details en hoe de opwarming precies uitwerkt lokaal en regionaal, verward met de onzekerheid of de huidige opwarming wel of niet door de mens wordt veroorzaakt en welke risico’s daaraan verbonden zijn. Ter vergelijking: over kankeronderzoek en de behandeling daarvan is ook een levendige wetenschappelijke discussie. Toch denken de meeste mensen in dat geval wel dat het verstandig is om naar de arts te luisteren die op basis van de huidige stand van zaken van de medische wetenschap een diagnose stelt en een behandeling voorstelt.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten