Adaptatie; aanpassing aan klimaatverandering

Foto van mensen die verkoeling zoeken

De aarde is inmiddels (in 2022) al 1,2 graad opgewarmd. Overal in de wereld zien we daarvan gevolgen, meer hittegolven, meer extreme regenval, meer droogtes, meer bosbranden, smeltende gletsjers en een versnelling in de zeespiegelstijging. We moeten ons daarom steeds meer aanpassen aan deze gevolgen van klimaatverandering. Dat heet klimaatadaptatie.

Wat is klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is dus het aanpassing van de samenleving aan het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan. Ook in Nederland is dat nu al nodig, omdat we te maken krijgen met meer extreem weer zoals de droogte in de zomer van 2022, extreme regenval in de zomer van 2021 en de steeds grotere kans op hittengolven. Bovendien ligt een groot gedeelte van Nederland onder de zeespiegel.

Hoe kunnen we ons aanpassen aan het klimaat?

In Nederland lag de nadruk de afgelopen twintig jaar sterk op de risico’s van extreme neerslag, zeespiegelstijging en hoog water in de rivieren. Naast het versterken van dijken kregen de grote rivieren, Maas, Waal en Rijn ook meer ruimte. De afgelopen jaren is ook steeds meer aandacht voor droogte en de noodzaak om water vast te houden. Natuurorganisaties ontwikkelden klimaatbuffers, die water vasthouden en ook bijdragen aan de biodiversiteit en de veiligheid van ons land. In steden kan meer groen helpen tegen extreme regenval.

Sinds tien jaar is er ook het besef gegroeid dat hitte het belangrijkste klimaatrisico is voor onze gezondheid. Dat heeft geleid tot het nationale hitteplan

Tegenhanger van mitigatie

Adaptatie wordt vaak gepresenteerd als de tegenhanger van mitigatie, ofwel de aanpak van klimaatverandering bij de bron. Denk bijvoorbeeld aan energie besparen en het gebruiken van hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie in plaats van fossiele brandstoffen.

Maar inmiddels is duidelijk dat beide middelen naast elkaar moeten worden ingezet zodat ze elkaar aanvullen. We moeten natuurlijk in eerste instantie zorgen dat we de oorzaak aanpakken en daarnaast moeten we ons ook voorbereiden op onvermijdelijke klimaatverandering. 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten