Gedragscode Zon op grote daken: verbetering van veiligheid, financiering en verzekerbaarheid van opwekinstallaties

zonnepanelen op dak

Holland Solar, de belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector, heeft de Gedragscode Zon op grote daken gepresenteerd. Hiermee worden duidelijke eisen gesteld aan de installatie van een zonnestroomsysteem met meer dan 140 zonnepanelen op een groot dak. De gedragscode maakt duidelijk voor dakeigenaren, installateurs en bijvoorbeeld energie-initiatieven hoe een goed en (brand)veilig zonnestroomsysteem moet worden aangelegd. We lichten in dit artikel toe hoe de gedragscode in elkaar zit. 

Gestructureerde en transparante werkwijze

De gedragscode omvat een gestructureerde en transparante werkwijze bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van grootschalige zonnestroomdaken. Het gaat daarbij om zonnedaken die worden aangesloten op een grootverbruik aansluiting (3x80 Ampère of groter). Dit komt grofweg overeen met ten minste 140 panelen op een dakoppervlak van ten minste 300 vierkante meter. Uiteraard kunnen de uitgangspunten ook voor kleinere zonnedaken gehanteerd worden.

De gedragscode is gebaseerd op een drietal basisprincipes, volgt een drietal projectfases en bevat een aantal aanvullende toezeggingen. 

De 3 basisprincipes:

 1. Kwaliteit en veiligheid: garantie voor kwaliteit en (brand)veiligheid van het systeem en de werkwijze.
   
 2. Korte én lange termijn: oog voor zowel de korte als de lange termijn aspecten.
   
 3. Eerlijk en transparant: eerlijke en transparante werkwijze als basis voor vertrouwen.

De 3 projectfases:

 1. Een gestructureerd ontwikkelproces: een integrale ontwikkelfase waarin alle stakeholders (verzekeraar, brandweer, financier, etc.) worden betrokken. 
   
 2. Een goede en veilige realisatie: een veilige werkomgeving, vakbekwame mensen, volledig gedocumenteerd opleveringsprotocol en inspectie van het systeem conform de inspectiemethodiek Scope 12. Met de Scope 12 keuring voldoet een PV-systeem aan alle veiligheidsnormen.
   
 3. Een transparante exploitatie: een goed monitorings- en onderhoudsplan met periodieke inspecties.

Verzekerbaarheid PV-systeem

Gebruik van de gedragscode verkleint de risico's en vergroot daarmee de verzekerbaarheid van zonnepaneelsystemen. Verschillende verzekeraars hebben sinds 2020 de premies voor zonne-energie installaties verhoogd in verband met een verhoogd brandrisico. Voor veel energie-initiatieven heeft dat er toe geleid dat installaties op daken soms niet meer rendabel zijn. 

Een zonnestroomsysteem op een groot dak dat volgens de richtlijnen in de gedragscode wordt ontwikkeld, heeft breed erkende kwaliteit en is daarmee gegarandeerd (brand)veilig. De gedragscode biedt verzekeraars én initiatiefnemers daarmee de zekerheid van een veilig, betrouwbaar én verzekerbaar zonnepanelensysteem.

Standaard voor de aanleg van zonnedaken

Met de Gedragscode Zon op grote daken wil Holland Solar duidelijkheid verschaffen aan dakeigenaren en andere stakeholders over hoe een goed en veilig zonnestroomsysteem moet worden aangelegd.

"Net als de Gedragscode Zon op land is het de bedoeling dat deze gedragscode de standaard in de markt zet, maar dan voor het aanleggen van zonnestroomsystemen op grote daken", aldus Peter Molengraaf, voorzitter van Holland Solar aan Solar Magazine.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten