Coöperatief ondernemen met wind: Een handreiking voor coöperaties

zonlicht door windmolens

Deze rapportage beschrijft de Coöperatieve Windontwikkeling van REScoop Limburg. Het vormt het sluitstuk van de aanpak en is één van de projecten, die in het kader van Duurzaam Door steun hebben ontvangen van de Provincie Limburg. Die aanpak heeft tot dusver geleid tot meerdere kansrijke plannen voor windparken in Midden Limburg, gedragen door energie-coöperaties. Dit rapport is geen handleiding: “hoe realiseer ik een windpark”, maar veel meer: “hoe start ik een coöperatief windpark”. 

Vele gemeenten hebben te maken met een opgave voor de realisatie van windenergie en afgesproken dit te ontwikkelen samen met de provincie of zelfstandig. Daarbij is draagvlak en participatie van de omwonenden steeds meer een vereiste en voeren gemeenten expliciet beleid voor het steunen van burgerinitiatieven en het betrekken van hun burgers bij beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie.

De ontwikkeling van windenergie wordt al snel gezien als een externe van bovenaf opgelegde ontwikkeling, waarvan het profijt naar enkele grote partijen gaat en de lasten lokaal gedragen worden. De centrale vraag is:

“Hoe kan windenergie zodanig ontwikkeld worden dat het door de burgers en bedrijven als een eigen ontwikkeling gezien en ervaren wordt?”

Zuidenwind heeft samen met de energiecoöperaties Weert Energie, Leudal Energie en Peel Energie op 9 december 2015 één koepelorganisatie opgericht: REScoop-Limburg. Met deze koepelorganisatie werd de coöperatieve aanpak uitgewerkt en gebruikt bij de windplanontwikkelingen in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Peel en Maas. Het project is uitgevoerd met steun van de Provincie Limburg en vond plaats binnen de kaders van Duurzaam Door. Dit project is nu afgerond, binnen de termijn die ervoor stond. Daarmee zijn de windparken nog niet gerealiseerd, maar zijn inmiddels wel belangrijke vooral planologische stappen gezet op weg daarnaar toe en hebben we vertrouwen, dat de parken er gaan komen. REScoop Limburg en het Servicepunt Energie Lokaal Limburg willen de ervaringen in genoemde gemeenten overdragen aan andere Limburgse energiecoöperaties en coöperaties elders in Nederland.

Deze rapportage is gebaseerd op de coöperatieve aanpak en de ervaringen, die ermee zijn opgedaan in de jaren 2016 en 2017 in de Midden Limburgse gemeenten.

De auteur van deze rapportage woonde bijeenkomsten met bewoners, met grondeigenaren rond beoogde windparken en vergaderingen van de Projectgroep REScoop Limburg bij. Ook interviewde hij direct betrokkenen. Concepten ervan zijn beoordeeld en in een aantal gevallen aangevuld door de initiatiefnemers van REScoop Limburg.

Download het rapport

Bron: REScoop Limburg

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten