Cable pooling: wat is het en wanneer is het interessant?

windmolen met zonnepanelen

Er komen steeds meer duurzame energieprojecten in het land land bij, maar de energie-infrastructuur is daar nog niet op aangepast. De kabels op het elektriciteitsnet zijn momenteel op veel plekken te dun voor de (piek) van elektriciteitsopwekking door zonnepanelen en windmolens. De netbeheerders in Nederland werken aan plannen hoe ze hier mee om kunnen gaan. Eén van de mogelijke oplossingen die ook nog eens kosten bespaart, is cable pooling. Wat dat is en wanneer het interessant is? Dat lees je in dit artikel.

Wat is cable pooling?

Cable pooling is het inzetten van dezelfde netaansluiting en daarmee dezelfde elektriciteitskabel (pooling of cables) voor twee verschillende duurzame opwekcentrales. Dit type constructie wordt ook wel MLOEA genoemd: Meerdere Leveranciers Op Eén Aansluiting.

In principe kun je cable poolen met verschillende type opwekinstallaties, maar de combinatie van een windpark en zonneweide of -dak is het meest effectief. Hierbij is het windpark leidend, omdat het doorgaans een grotere aansluitcapaciteit nodig heeft dan een zonne-installatie.

Waarom is cable pooling interessant?

Cable pooling is interessant vanwege een aantal redenen:

 • Je voorkomt ermee dat een nieuwe of grotere aansluiting aangelegd moet worden. Dit is omdat wind en zon elkaar meestal afwisselen. Als het flink waait, is er meestal weinig zon en andersom. Slechts 5% van de tijd is er zowel veel zon als wind. Alleen dan is het bij de combinatie van een zonne- en windinstallatie nodig om de stroomopwek te beperken, omdat de netaansluiting anders te klein is voor de hoeveelheid elektriciteit.
   
 • Het beperkt congestie op het middenspanningsnet, en maakt dus meer opwekprojecten mogelijk. Door cable pooling ga je effectiever om met de bestaande infrastructuur. De verwachting is dat op deze manier zo’n drie à vier gigawatt aan extra vermogen kan worden aangesloten op het bestaande elektriciteitsnet. 

  Op deze capaciteitskaart kun je zien dat er nog flink wat bottlenecks zijn.
   
 • Het zorgt voor een stabielere energievoorziening. Omdat zon en wind elkaar afwisselen, is het opwekprofiel op jaarbasis meer in evenwicht.
   
 • Zowel (coöperatieve) ontwikkelaars als netbeheerders besparen investeringen als er geen extra overdrachtsstations en kabels geplaatst hoeven te worden

Wanneer kun je met cable pooling aan de slag?

De kansen liggen voornamelijk bij het aanleggen van nieuwe zonneparken bij bestaande windmolens. Of bij het ontwikkelen van zowel een nieuw zon- als windproject op nabije locatie.

Bij die eerste situatie is het belangrijk om een goede technische analyse te doen van hoeveel zonvermogen je maximaal kunt bijplaatsen. Daarnaast is het van belang dat de exploitanten van beide installaties de businesscase goed bekijken. Bij de ontwikkeling van een geheel nieuwe combinatie is dat makkelijker. Bij het toevoegen van een zonnecentrale moet er namelijk ook voldoende voordeel zijn voor de windexploitant. Een complexe, maar zeker geen onmogelijke zaak.

Samenwerkingsovereenkomst

Bij een cable pooling-samenwerking horen onderlinge afspraken. In een overeenkomst leg je de juridische, financiële en technische afspraken helder vast. Daarnaast is het van belang dat je – net als bij elk project – goed afstemt met je lokale netbeheerder. 

Holland Solar, NWEA en Energie Samen hebben als brancheorganisaties een modelovereenkomst gemaakt. Als je lid bent van een van de organisaties, kun je die via de mail opvragen bij Enes Baser (Holland Solar), Rens Savenije (NWEA) of Leon Straathof (Energie Samen).

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten