Cable pooling: minder kabel, efficiënter netgebruik

stroomkabel vogel

Energie opwekken en verbruiken gaat tegenwoordig een stuk duurzamer dan voorheen. Zo wordt bijvoorbeeld op veel plekken aardgas door elektriciteit vervangen en wekken we steeds meer duurzame energie op. Deze veranderingen vragen echter om een flinke aanpassing binnen de benodigde infrastructuur. Omdat het energienet op dit tempo snel vol raakt, breiden we het net niet alleen in rap tempo uit, maar kijken we met onze partners ook naar innovatieve oplossingen. Hoe kunnen we het bestaande net efficiënter inzetten? In deze blog kijken we naar het efficiënt gebruik van kabels door middel van cable pooling.

Maximaal benutten van een kabel

Cable pooling is het combineren van meerdere installaties, bijvoorbeeld een zonnepark en windturbines, op één aansluiting. Hierdoor kan over eenzelfde kabel meer energie worden getransporteerd. Leon Straathof, adviseur netinfra bij NWEA, Holland Solar en Energie Samen, legt uit hoe het werkt:

“Wanneer je fysiek dicht bij elkaar zit met je installatie en niet op hetzelfde moment gebruikmaakt van de capaciteiten van de kabel, dan kun je een kabel delen. Bij zon en wind werkt dat bijvoorbeeld ideaal omdat wanneer de zon schijnt er meestal weinig wind is, en er ‘s nachts vaak meer wind is (en geen zon). Zo wisselt de belasting van de kabel elkaar perfect af.”

Voordelen

Ton Schuurmans is strategisch adviseur energietransitie bij Enexis Netbeheer. Hij legt uit hoe cable pooling in de praktijk werkt. “Dankzij de opgaven vanuit de Regionale Energiestrategie (RES) krijgen we goed in beeld waar potentiële opwek komt te staan. Samen met informatie over bestaande zon- en windparken geven wij als netbeheerder inzicht in waar mogelijkheden voor cable pooling zijn. Door verschillende initiatieven te clusteren kan in veel gevallen gezamenlijk gebruik worden gemaakt van eenzelfde kabel, en dat is een stuk efficiënter."

"De voordelen zijn legio: voor de gemeente scheelt het ruimte, die ook al zo schaars is. En doordat er in plaats van vier, nu maar één tracé wordt getrokken, wordt het voor grondeigenaren makkelijker om toestemming te geven. Voor de netbeheerder is er minder materiaal nodig en minder ruimte in de ondergrond. In plaats van het vier keer voorbereiden en vergunningen vragen voor een tracé, hoeft dat nu maar één keer. In een markt met schaarste aan technische mensen is dat heel welkom. Daarnaast zorgt cable pooling ervoor de capaciteit van het netwerk efficiënter wordt gebruikt, waardoor sneller meer duurzame opwek kan worden aangesloten."

Modelovereenkomst cable pooling

Voor derde partijen, zoals zonne- en windparken, is er meer mogelijk omdat de schaars beschikbare ruimte beter kan worden benut, en natuurlijk scheelt het flink in de kosten wanneer zij aansluitingen kunnen delen.

Leon: “Praktisch gezien zijn er wel nog wat obstakels. De afspraken onderling kunnen vrij complex zijn: wie is wanneer waarvoor verantwoordelijk? Daarom is er nu vanuit de branchevereniging een modelovereenkomst cable pooling opgesteld. Deze maakt het voor partijen mogelijk om onderling goede juridische, financiële en technische afspraken vast te leggen. Zo doen we er alles aan om van cable pooling een laagdrempelige oplossing te maken, die ook geschikt is voor kleinere en niet-commerciële leden. Er zijn sinds het opzetten van de modelovereenkomst in april 2021 al tachtig aanvragen ingediend, dus dat er animo is, is duidelijk."

Samenwerken

Gemeenten en provincies die wel oren hebben naar het combineren van aansluitingen moeten volgens Leon vooral de dialoog zoeken met bestaande wind- en zonneparken.

“Ik zie voor hen een belangrijke rol weggelegd als bruggenbouwer, iets wat je ook in Brabant ziet gebeuren. Als gemeente is het vooral van belang deze materie goed uit te leggen, en door goed te informeren de koudwatervrees weg te nemen. We werken daarom samen met de netbeheerders om de opgedane kennis en ervaring over cable pooling breed beschikbaar te maken. Vooralsnog ligt hierbij de focus op het combineren van wind en zon, maar we kijken ook vooruit naar cable pooling tussen productie en afname van groene elektriciteit.”

Ton voegt toe: “Door gezamenlijk op te trekken kunnen we een zo groot mogelijke netefficiëntie bereiken, en dat is in iedereens voordeel. We kijken hierbij overigens niet alleen naar de RES-opgave, maar ook naar de Transitievisie Warmte (TVW) voor de gebouwde omgeving, mobiliteit en naar de elektrificatie van de industrie, wat uit de Cluster Energie Strategie (CES) voortkomt. Door dat allemaal samen in de smiezen te houden, krijgen we een steeds duidelijker totaalbeeld van de infrastructurele toekomst. We willen niet meer langs elkaar heen werken.”

Bron: Dit artikel is geschreven door Enexis en verscheen ook op hun website

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten