Windpark Veur de Wind: "Deur ons, veur ons"

windmolen

Windpark Veur de Wind is een initiatief van de coöperatie Nieuwleusen Synergie en ontwikkelaar Westenwind. Na oplevering is het windpark in handen van de lokale coöperatie Nieuwleusen Synergie, in een bijzondere constructie met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het waterschap investeert mee, de coöperatie heeft 100% zeggenschap. De coöperatie is in 2012 opgericht door een aantal bewoners van het dorp Nieuwleusen (Dalfsen).

Het initiatief voor het windpark ontstond in 2013, toen de provincie een verplichting op wilde leggen om windmolens te realiseren. Door zelf initiatief te nemen, werd het mogelijk om bewoners vanaf het begin te betrekken en om de opbrengsten ten goede te laten komen aan de gemeenschap. De lokale gemeenschap heeft via de coöperatie zeggenschap over de ontwikkeling en over de besteding van de winsten van het project. De coöperatie: ”Zo profiteren niet alleen de omwonenden, maar de hele gemeenschap van de komst van de windmolens”.

Ontwikkelaar Westenwind had in 2012 al meerdere windmolens gerealiseerd in het gebied. De twee nieuwe windturbines van windpark Veur de Wind sluiten daarop aan. Westenwind ontwikkelde ook het project en droeg het in november 2021 over aan de coöperatie. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) investeerde mee in de windturbines. Zij neemt een gedeelte van de groene stroom af en realiseert daarmee een deel van haar doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn.

Het windpark heeft formeel twee aandeelhouders: het waterschap WDODelta zonder stemrecht en de coöperatie met 100% stemrecht. Beide zijn het lokale partijen, waardoor dit windpark 100% lokaal eigendom is. In 2020 is met een crowdfundingcampagne 450.000 euro opgehaald bij omwonenden. Daarnaast is een vergoeding gereserveerd voor de direct omwonenden van 120.000 euro per jaar.

Begin 2022 bezocht minister Rob Jetten (van Klimaat en Energie) Nieuwleusen om ervaringen aan te horen over de plaatsing van de beide windmolens.

Motto

Het doel van Nieuwleusen Synergie is om het dorp Nieuwleusen leefbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Uitgangspunt is dat alle baten en voordelen uit de diverse initiatieven rechtstreeks terugvloeien naar de omgeving. Het motto is dan ook: ‘deur ons, veur ons’ ofwel ‘we doen het samen en de baten zijn ook voor ons samen’.

De coöperatie heeft onder andere een kringloopwinkel, een lokale vervoersdienst, collectieve inkoop van zonnepanelen en diverse sociale trajecten weten te realiseren.

Bron: nieuwleusensynergie.nl

Projectgegevens

Naam project:

Windpark Veur de Wind

Initiatiefnemers:

Coöperatie Nieuwleusen Synergie

Westenwind B.V. (ontwikkelaar)

Locatie:

Dalfsen, NieuwLeusen, Overijssel

Status:

operationeel

Start productie:

voorjaar 2021

najaar 2021 (overdracht aan coöperatie)

Aantal turbines:

2

Vermogen:

8,4 MW

Productie:

30.646 MWh per jaar

Regeling: 

SDE+ 2018 I

SDE1810280

Vergunning:

2013 (provincie stelt voorwaarde realisatie wind)

2018 (besluit gemeente)

2019 (onherroepelijk Raad van State)

2021 (operationeel)

Doorlooptijd

8 jaar (2013-2021)

Rol coöperatie:

eigenaar (100%)

Jaar van oprichting coöperatie:

2012

Lokaal eigendom:

100% via de coöperatie (stemrecht)

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) (geen stemrecht)

Financiële participatie:

ja

450.000 euro (obligaties via OnePlanetCrowd)

Gebiedsfonds:

ja

120.000 eurpo per jaar (verwachting)

Stroomlevering:

nee

Eigenaren:

Coöperatie Nieuw Leusen Synergie

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) - mede-investeerder (geen stemrecht)

Exploitatiebedrijf:

Nieuwleusen Synergie Lokaal Energiebedrijf B.V.

Website:

www.nieuwleusensynergie.nl

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten