Van fysieke ontmoeting naar online community: contact met bewoners in gemeente Lansingerland tijdens coronatijd

Online community in gemeente Lansingerland

De aanvraag voor RRE gelden waren al gehonoreerd. Het plan om met informatiebijeenkomsten, keukentafelgesprekken en een energiewinkel particuliere woningeigenaren te informeren over energiebesparende maatregelen in hun woning lagen al klaar. Door de coronamaatregelen kwamen deze plannen tot stilstand. Samen met energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom (NLS) is toen besloten om gezamenlijk een online community te ontwikkelen, omdat inwoners nu meer vanuit huis en digitaal werken. Cora Gijswijt van gemeente Lansingerland vertelt over de digitale strategie om met bewoners te communiceren over energie besparen en aardgasvrij wonen.

In de gemeente Lansingerland (61.000 inwoners) is alles behalve een slagveld achterbleven na de eerste coronamaatregelen. De sfeer is positief, want de maatregelen hebben de ontwikkeling van nieuwe communicatie methoden alleen maar bespoedigd. “Na een paar overlegsessies tussen NLS en de gemeente werden de plannen helder. In juli wordt een nieuwe community op Facebook ter uitvoering van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) gelanceerd. Deze online community dient als digitale ontmoetingsplek voor woningeigenaren, waar je informatie en kennis met elkaar deelt over wat je zelf in en om je eigen woning kunt doen aan besparen en isoleren. Om het onder de aandacht te brengen bij inwoners is een frisse campagne opgezet, die mensen prikkelt en nieuwsgierig maakt om te besparen op energie”.

Samenwerking met NLS

“Het is belangrijk de community laagdrempelig en aantrekkelijk te maken om zoveel mogelijk mensen te bereiken. We hebben gekozen voor Facebook, want iedereen kent het en het wordt veel gebruikt. Samen met de lokale energiecoöperatie NLS kunnen we de community starten met een groep actieve en enthousiaste voorlopers, die veelal ook lid zijn van de energiecoöperatie. Dat is een goed begin. Van daaruit worden nieuwe leden betrokken, woningeigenaren en later ook huurders. Middels deze community gaan we in gesprek met bewoners, en kunnen we informatie delen over maatregelen die ze zelf in en om het huis kunnen treffen.“

"Communicatie en aandacht voor duurzaam wonen zou niet eenmalig moeten zijn, maar doorlopend op de agenda moeten staan"

- Cora Gijswijt, gemeente Lansingerland

Samenwerken met energiecoaches

Deze uitzonderlijke tijd van anderhalvemetercultuur vraagt om experimenteren met media. “Alle beschikbare expertise wordt ingezet. De energiecoaches van het Energieloket Lansingerland, een initiatief van NLS en de gemeente Lansingerland, zullen veel meer in beeld komen. Zij maken korte filmpjes in plaats van keukentafelgesprekken. Het begint met kleine stappen zonder grote kosten te maken. Er staan zes webinars op de planning voor de periode na september. Deze gaan over praktische maatregelen die mensen zelf kunnen nemen in de eigen woning.”

De combinatie met praktische handelingen zal de bewoners hopelijk ook betrekken. “Bewoners mogen kiezen uit vier soorten ‘energieboxen’, gericht op verschillende praktische aanpassingen die je kunt doen in de woning. Denk aan ledlampen of waterbesparende douchekoppen. Ook volgende jaar hopen we dergelijke aanbod te kunnen doen vanuit de vervolgregeling RRE in 2021.”

“Communicatie en aandacht voor duurzaam wonen zou niet eenmalig moeten zijn, maar doorlopend op de agenda moeten staan. De investering nu is groot, en de resultaten zie je pas op termijn. Bouw aan vertrouwen tussen de gemeente en bewoners, dan kun je na verloop van tijd veel beter samenwerken. Denk bijvoorbeeld nu al aan de transitie naar aardgasvrije wijken. Ook bij het wijkgericht werken bijvoorbeeld met de toepassing van een warmtenet is goed contact met bewoners essentieel. Ga niet over één nacht ijs.”

Vooruitblik

Lansingerland heeft de Transitievisie Warmte reeds opgesteld en is volop aan de slag met het vervolg. Naast de hierboven genoemde inzet werken we ook aan specifieke wijken. Daarnaast werken we op een hoger schaalniveau aan de vraag welke duurzame bronnen we in onze gemeente kunnen benutten om in de warmtevraag te voorzien. “Met zulke grote thema’s als van het aardgas af gaan, moet je goede voorbereiding treffen. Mijn ervaring is dat als je hier de tijd voor neemt, uiteindelijk de fase van uitvoering veel sneller gaat. Gemeente Lansingerland wil In 2050 klimaatneutraal zijn: Dat is nu investeren in kennis, informatie en vertrouwen. Mensen moeten de tijd hebben om er aan wennen. Binnen de online community en, als het kan, binnen een fysieke energiewinkel, kunnen mensen ideeën uitwisselen, met elkaar in discussie gaan over energie besparen en een volgende stap onderzoeken over hoe aardgasvrij te worden. Dit levert waardevolle informatie voor NLS en gemeente. Ook de mensen zullen meer kennis krijgen van aardgasvrij- wonen en beter voorbereid zijn op de verandering. En dat ze daarmee de stap naar aardgasvrij wonen wellicht willen en kunnen zetten.”

“Met de inzet van de coronamaatregelen lijkt er meer ruimte voor onderling begrip. We houden rekening met elkaar binnen Lansingerland. Een paar projecten zijn wat doorgeschoven. Toch merk ik dat bedrijven en bewoners nu meer digitaal georiënteerd zijn. We waarderen onze woning en woonomgeving. Dit zal achteraf gezien ook een kering blijken in de manier van werken overal.”

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten