Postcoderoosproject en de Wft: What the f@#k?

Financiën

De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars) en het hele financiële systeem. Dit beschermt consumenten en bedrijven die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen. Het toezicht is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren dat toezicht uit. De Wet financieel toezicht beschrijft de wijze waarop burgers en bedrijven geïnformeerd behoren te worden over financiële aanbiedingen. Waaronder ook, bijvoorbeeld, deelname aan een postcoderoosproject. Maar... wat moet je precies doen als postcoderooscoöperatie om te voldoen aan de wet? In dit artikel lees je wat de Wft inhoudt en welke stappen je als coöperatie moet zetten. 

Noot: Per 1 april 2021 is de postcoderoosregeling vervangen door de SCE-subsidie. Let hierbij op dat eventuele vrijstelling van de prospectusplicht bij SCE-projecten afhankelijk is van de (financiële) grootte van je project en de wijze waarop je de uitkering aan leden vormgeeft. Zie voor meer info onze uitleg Wat is een informatiedocument? in het artikel Voorbeeldreglement en -ledenovereenkomst bij SCE-projecten.

Wet op het financieel toezicht

Iedere bestuurder en vrijwilliger van een lokale energiecoöperatie is super enthousiast over zijn projecten. Je kent ze van haver tot gort, weet hoeveel uren overleg erin zijn gaan zitten. Zowel intern als met de gemeente, dak- of grondeigenaren. En je weet hoe grondig de offertes voor de installatie en aansluiting zijn nageplozen. Dan is het moment daar om het wereldkundig te maken. Zoals een bekend gezegde luidt: “je moet het ijzer smeden als het heet is”. Zo wil je ook dat leden en potentiële leden gelijk intekenen.

Let op! Je betreedt daarmee ook direct het terrein van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De kans is groot dat je met de uitgifte van participaties, zonparticipaties, zonaandelen, etc., effecten aanbiedt aan het publiek. Als er sprake is van het aanbieden van effecten, dan is in beginsel een door de AFM goedgekeurd prospectus vereist. Daarop bestaan echter uitzonderingen. Een bekende en veel toegepaste uitzondering is als met de uitgifte van effecten minder dan € 5 miljoen wordt opgehaald. In dat geval geldt een vrijstelling op de prospectusplicht. Let wel: om voor die vrijstelling in aanmerking te komen, moet je wel aan een aantal eisen voldoen. Je moet een verplicht voorgeschreven informatiedocument beschikbaar hebben. Je moet een melding doen bij de AFM. En je moet in (reclame-)uitingen de vrijstellingsvermelding voeren (de bekende banner “Let op: U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.”).

Stappenplan Wft bij postcoderoosproject

Je hebt je dus te houden aan een aantal regels. De volgende stappen gelden voor een postcoderoosproject van een energiecoöperatie waarbij de investering wordt opgebracht met participatiebewijzen die worden uitgegeven aan de leden.

1. Informatiedocument

Stel, voordat je participaties aanbiedt, het informatiedocument op conform het format van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). HIER opgewekt heeft een gestandaardiseerd voorbeeld informatiedocument gemaakt voor postcoderoosprojecten. Bekijk hier het voorbeeld informatiedocument. Je kunt het voorbeeld gebruiken om het format informatiedocument van de AFM in te vullen. Zie ook de toelichting van de AFM voor het invullen van het standaard informatiedocument.

2. Flyer/brochure

Je kunt, naast het formele informatiedocument, ook een aparte flyer/brochure maken over je postcoderoosproject, waarin op heldere en vlotte wijze het project en je aanbod verwoordt. Zie hier een voorbeeld brochure van Zon op Leiden Coöperatie
Als je een aparte flyer of brochure hebt, zorg dan dat die feitelijk en juridisch juist is en aansluit bij het formele informatiedocument. Houd daarbij rekening met enkele aandachtspunten:

  • Zorg ervoor dat de info in flyer/brochure consistent is met die in het informatiedocument. Soms wordt er gesproken over "... neem deel en koop zonnepanelen…" terwijl het formeel participaties zijn. Hanteer strikt het begrip ‘participatie’ met de toelichting dat deze recht geeft op de opbrengst van één paneel. Zorg er verder voor dat bedragen, percentages en dergelijke eveneens gelijk zijn in beide onderdelen.
  • Noem het informatiedocument geen ‘bijlage’ of ‘het AFM-informatiedocument’. Dat is het namelijk niet. Het is de vorm, de ‘gestandaardiseerde bijsluiter’, waarmee de AFM vindt dat het publiek geïnformeerd moet worden. Dus het beste is een vlotte en heldere tekst in de flyer/brochure op te nemen met daarin de verwijzing "… voordat u daadwerkelijk inschrijft op uw participaties adviseren wij u ook bijgesloten informatiedocument volledig door te nemen."
  • Maak van de flyer/brochure en het informatiedocument één pdf of gedrukte versie. Zodat duidelijk is dat ze bij elkaar horen.

3. Melding

Doe voorafgaand aan het aanbieden van de participaties aan het publiek (leden en/of niet-leden) melding van je postcoderoosproject bij de AFM. Op de pagina over de prospectusplicht op de site van de AFM vind je meer informatie over:

Tips voor het invullen van het meldformulier: 

  • Open het meldformulier voor vrijgestelde aanbiedingen van effecten in Adobe Acrobat Reader. Dan kun je je meldformulier tussentijds opslaan (en werken de links om het formulier te mailen en bijlagen toe te voegen)
  • Vul het volledige formulier in
  • Voeg je informatiedocument en bijlagen toe (zie vraag 40 in het meldformulier)
  • Mail je meldformulier inclusief bijlagen via de 'Mail'-koppeling onderaan het meldformulier.  

Voor de duidelijkheid: na indiening van je melding ontvang je geen bericht van ‘goedkeuring’ van je project. Het is raadzaam om van je melding een kopie te maken (via de koppeling 'Print archiefexemplaar' en 'Microsoft Print to PDF'). Banken kunnen hierom vragen bij het openen van een rekening.

4. Vrijstellingsvermelding

Vermeld in alle uitingen, zowel op de site als in alle brochures, flyers, op je website, etc., de waarschuwing "Let op: u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit." Zie als voorbeeld de waarschuwing bovenaan het voorbeeld informatiedocument. Bekijk ook de eisen aan de verplichte vrijstellingsvermelding.

Disclaimer: Dit artikel is met zorg samengesteld door HIER opgewekt in samenwerking met Michiel Claassen (FIZ advocaten). Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het verdient aanbeveling om zo nodig in concrete gevallen advies in te winnen.

Kom je er niet uit? Laat het ons weten (info@hieropgewekt.nl / 030-7116400).

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten