Transitievisie Warmte van Hoorn vastgesteld

Warmtenet

De gemeenteraad van Hoorn heeft 9 juli 2019 haar Transitievisie Warmte vastgesteld. Deze visie is opgesteld met een groot aantal partijen, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, netbeheerder Liander, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Dijklanderziekenhuis, Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF), Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH), Optisport Hoorn B.V., waterbedrijf PWN, woningcorporatie Intermaris, Zonne coöperatie West-Friesland (ZCWF), ECW Netwerk en afval- en energiebedrijf HVC.

Hoorn wil in 2040 evenveel duurzame energie (laten) opwekken als de stad gebruikt om zo een energieneutrale stad te worden. De gemeente start de komende jaren met de aanleg van een warmtenet van 70 graden in drie wijken en wil vóór 2030 in ongeveer een derde  van alle wijken aan de slag zijn. De aanleg start met woningen van de woningcorporaties.

Warmtenet met meerdere bronnen

De gemeente streeft naar een open warmtenet, waarbij meerdere partijen warmte kunnen invoeden of leveren. Het is nog niet duidelijk of er uiteindelijke meerdere aanbieders van collectieve warmte zullen komen in Hoorn, en of inwoners dus kunnen kiezen van wie ze de warmte af willen nemen.

Advies en subsidie voor wie aan de slag wil

Daarnaast kunnen bewoners die nu al aan de slag willen onafhankelijk advies krijgen bij het Duurzaam Bouwloket en is er – aanvullend op de landelijke subsidies - een subsidie beschikbaar voor energiebesparende maatregelen en een duurzaamheidslening.

Bekijk de hele Transitievisie Warmte

Download

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten