OFL: Zoek bij aardgasvrije wijken niet naar draagvlak, maar naar echte samenwerking met bewoners

bewonersparticipatie aardgasvrij eindadvies OFL

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) onderzocht welk type participatie in welke omstandigheden het meest effectief is bij het aardgasvrij maken van een wijk. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:

  • Zoek niet naar draagvlak, maar creëer een groter inzicht in de noodzakelijke competenties van bewoners en zet in op het versterken van hun kennis en kunde
  • Stimuleer nieuwe vormen van samenwerking en samen leren. Vorm het PAW om tot een maatschappelijk programma dat ruimte biedt aan een welgemeende, continue en adequate toekenning van middelen aan bewonersinitiatieven. Alleen dan kan de samenwerking tussen civiele (maatschappelijke) initiatieven en publieke of private initiatieven vanzelfsprekend worden.
  • Geef ruim baan aan de derde route. De meerwaarde van deze maatschappelijke initiatieven, naast publieke (eerste route) en private (tweede route) initiatieven in het aardgasvrij maken van wijken, verdient steeds meer erkenning. Geef maatschappelijke initiatieven een eerlijke, oprechte en fatsoenlijke kans om een goede samenwerking te ontwikkelen met bestaande private en publieke partijen. Het opgroeirecht betekent dat er ruimte is voor semiprofessionele initiatieven om geleidelijk door te groeien tot professionele organisaties, in het tempo dat nodig is binnen een wijk of buurt.

Lees het hele advies

Download het advies of bezoek de website van het OFL.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten