Winactie: Win je aankoopbedrag terug


Van 1 t/m 31 oktober 2022 maak je als (nieuw aangemelde) SlimmeBuur kans om het aankoopbedrag (tot max. €1000,-) op een door jouw uitgevoerde maatregel (isolatie of zonnepanelen) terug te winnen!

Meedoen is simpel, je hoeft je alleen maar (tijdens de actieperiode) aan te melden als SlimmeBuur op onze website. Lees eerst wel even de actievoorwaarden hieronder, dit om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Doe ook mee & maak kans!

Illustratie ladder

Voorwaarden voor deelname

 • Deelnemer is minimaal 18 jaar oud;
 • Deelnemer doet slechts één keer mee aan de winactie met de door hem of haar opgegeven adresgegevens.
 • Deelnemer gaat akkoord dat bij winst zijn of haar naam en woonplaats gebruikt kan worden in communicatie-uitingen van HIER, zoals de website, social media kanalen en persberichten.

Spelregels

 • De winactie loopt van 1 t/m 31 oktober 2022;
 • Je doet automatisch mee aan de winactie wanneer je als SlimmeBuur bent aangemeld (in de actieperiode) en hebt aangegeven welke maatregel(en) je hebt uitgevoerd en wie de uitvoerende partij is geweest;
 • Het terug te winnen bedrag geldt alleen voor isolatiemaatregelen (dak-, vloer- of spouwmuurisolatie), zonnepanelen of een warmtepomp;
 • De winnaar heeft alleen recht op de prijs wanneer als bewijs de factuur van de uitgevoerde maatregel(en) overhandigd kan worden. Daarop dient duidelijk de naam én het adres van de winnaar te staan.

Algemeen

 • Klimaatstichting HIER zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen;
 • Klimaatstichting HIER behoudt zich het recht voor elke deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien deze op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden, of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Klimaatstichting HIER of derden.

Laatst gewijzigd: 27 september 2022

De prijs

 • De winnaar wint het aankoopbedrag terug van zijn of haar uitgevoerde maatregel(en) tot €1000,-;
 • Aankoopbedragen hoger dan €1000,- worden wel meegenomen in de trekking, maar er wordt maximaal €1000,- uitbetaald;
 • Klimaatstichting HIER bepaalt de winnaar op basis van willekeurige selectie. Er kan niet gecorrespondeerd worden over de gekozen winnaar;
 • De winnaar kan uiterlijk tot zes maanden na bekendmaking aanspraak maken op de prijs. Na zes maanden vervalt het recht op de prijs;
 • In de week na 31 oktober ontvangt de winnaar persoonlijk bericht via de e-mail. Hierna is de winnaar uitgesloten van verdere deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan alle genoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.