SER pleit voor hoogwaardige inzet biomassa met tijdelijke rol bij warmtecentrales

Houtchips

Duurzame biogrondstoffen – de nieuwe term voor biomassa - vormen een noodzakelijke en waardevolle bron voor een CO2-neutrale en circulaire economie en zijn nodig om de klimaatdoelen te halen. De beschikbare grondstoffen moeten zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet en voldoen aan heldere duurzaamheidseisen. Dat is de kern van het SER-advies ‘Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen.’

Biogrondstoffen: verschillende toepassingen

De SER ziet een toekomst voor de inzet van biogrondstoffen als grondstof voor de chemie en materialen. Deze grondstoffen komen uit gewassen, algen, bomen en planten en dierlijke producten. In de chemie kunnen ze deels olie en gas als grondstof vervangen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld bioplastics of biobeton gemaakt worden. De langdurige vastlegging van CO2 in materialen helpt het klimaat en past bij een circulaire economie en kringlooplandbouw. De SER wijst er daarbij op dat de technieken hiervoor nog in de kinderschoenen staan en dat een helder, langjarig en consistent overheidsbeleid nodig is om dit te realiseren.

Ook pleit de SER voor meer gebruik van hout in de bouw door middel van houtskeletbouw. Aangezien zaaghout in volume slechts 20 tot 30% uitmaakt van de totale oogst, leidt een toename van houtskeletbouw automatisch uiteraard ook tot een toename van de productie van zaagsel en pulphout (uit dunningen en tak- en tophout).

Houtpellets tot 2040 nodig voor warmte

De SER pleit ervoor om de inzet van biogrondstoffen voor elektriciteit en warmte voor gebouwen af te bouwen, en dat het kabinet initiatieven neemt om duurzame alternatieven, als geothermie, aquathermie en warmtepompen zo snel mogelijk beschikbaar te maken. Wat betreft de termijn wijst de SER expliciet op het Warmtepact van milieuorganisaties en de warmtebedrijven. Daarin is afgesproken dat warmtenetten op basis van houtpellets tot 2040 nodig zullen blijven en dat deze na 2040 alleen nog nodig zijn voor de piekvraag tijdens periodes van koude in de winter.

Lees het volledige advies van de SER

Download

 

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten